ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมหารือร่วมสภาการสาธารณสุขชุมชนกับ 7 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สอบถามความคิดต่อร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ภายในเดือนมกราคมนี้ แก้ปัญหากฎหมายลูกของ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยังไม่คืบหน้า

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีสภาการสาธารณสุขชุมชนขอเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความคืบหน้าร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 จำนวน 4 ฉบับว่า นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ประชุม ได้สรุปให้เชิญ 7 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มาหารือร่วมกับสภาการสาธารณสุขชุมชน 7 ท่าน ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ เพื่อร่วมกันให้ความเห็นและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน เพื่อให้ได้อนุบัญญัติที่มีประโยชน์ ปลอดภัย เหมาะสม ในการรองรับวิชาชีพสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมออนามัยข้องใจโดนดองกฎหมายลูก พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน