อภ.เผย รพ.ทั่วประเทศได้รับ “ชุด PPE-หน้ากาก N95-เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19” ที่จีนบริจาคแล้ว

Wed, 2020-04-01 13:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อภ.ส่งหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันตนเอง ของมูลนิธิแจ๊ก หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา แล้ว รวมทั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทยอยได้รับหน้ากาก N95 และทรัพยากรป้องกัน COVID-19

องค์การเภสัชกรรม ได้รับมอบหมาย จากศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 ให้ จัดส่งชุดป้องกันตนเอง (Protective Suit) ที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช โดยจัดสรรให้แห่งละประมาณ 10,000 ชุด โดยในส่วนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้จัดส่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้จัดส่งให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช แล้ว

ในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ได้จัดส่งไปแล้ว เช่นกัน ดังนี้ โรงพยาบาลยะลา จำนวน 4,200 ชุด โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลละ 3,000 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมีอุปกรณ์ในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยในส่วนของที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดสรร และองค์การฯจัดส่งให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ตามความจำเป็นต่อไป

นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดส่งหน้ากาก N95 และทรัพยากรป้องกันโควิด-19 จากที่ได้จัดหาและสำรองไว้ กระจายจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลหลายแห่งทยอยได้รับสิ่งของดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

Add new comment