ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

12 พ.ค.นี้ สปสช. ชวนประชาชนร่วมฟังเสวนา FB Live "วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด-19" รับทราบข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ลดความกังวลท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 รู้ถึงความจำเป็น 7 กลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยรับบริการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนโรคไข้หวัดใหญ่นี้ แต่ด้วยท่ามกลางสถานการณ์การแพ่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน กังวลต่อการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ดังนั้นเพื่อสร้างความกระจ่างและให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สปสช.ได้จัดเสวนาผ่าน Facebook Live หัวข้อ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด-19" วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 63 เวลา 9.00-10.30 น.

นพ.จักรกริช กล่าวต่อว่า ในการเสวนานี้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะได้รับทราบข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญอย่างไร ทำไมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงต้องเน้นที่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง อาการของไข้หวัดใหญ่ต่างจากอาการโรคโควิด19 อย่างไร และเหตุใดการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปีนี้จึงเร็วกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ติดตามการเสวนาผ่านทาง Facebook

1.สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/

2.ข่าวสด www.facebook.com/Khaosod/

หากท่านมีข้อคำถาม ข้อสงสัย สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ Link นี้ shorturl.at/BCNOQ