เปิดไทม์ไลน์ CPTPP ไทยอยู่ ณ จุดไหน

Sat, 2020-06-13 15:29 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

FTA Watch เปิดเส้นเวลาประเทศไทย อยู่จุดไหนของ CPTPP ล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษาผลกระทบและ เสนอ “สภาฯ - ครม.” พิจารณาเข้าร่วมหรือไม่ก่อน ส.ค. 63 นี้

ตามที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและพันธุ์พืช คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยสภาฯ ให้เวลาพิจารณา 30 วันนั้น

( ข่าวเกี่ยวข้อง : FTA Watch เตรียมข้อมูลผลกระทบหากไทยร่วม CPTPP ประชุมวิสามัญฯ 15 มิ.ย.นี้ ) 

 

ล่าสุดวันที่ 13 มิ.ย. 63 เพจ FTA Watch เผยแพร่ไทม์ไลน์การขับเคลื่อนคัดค้านไทยเข้าร่วม CPTPP พร้อมระบุว่า

หนึ่งเดือนนับจากนี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก

หลายคนตั้งคำถาม จากท่าทีประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง #CPTPP นายวีระกร คำประกอบ และพรรครัฐบาลเหมือนตั้งธงให้สภาเป็นตรายางสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลในการไปยื่นหนังสือขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกCPTPP ทันในเดือนสิงหาคมนี้ #การทำงานของคณะกรรมาธิการฯยังจะมีประโยชน์หรือไม่

คำตอบ คือ มีประโยชน์อย่างยิ่ง

#หนึ่งเดือนนับจากนี้ ข้อห่วงกังวล ข้อมูล งานวิจัยของทุกฝ่ายจะถูกนำมาเปรียบเทียบและชั่งน้ำหนักกับเสียงสนับสนุนของภาคธุรกิจ หากไม่มีกลไกที่ว่านี้ ด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 เสียงของประชาชนแทบไม่มีความหมายในกระบวนการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นั่นหมายความว่า ตอนนี้ เสียงของประชาชนเริ่มดังขึ้น

อย่างไรก็ตาม การทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ต้องมีเสียงและสายตาจากภายนอกจับจ้องมอง ช่วยนำเสนอข้อมูล ตรวจสอบการใช้เหตุผล หลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP นั้น ส่งผลได้-ผลเสียเป็นอย่างไร ชั่งน้ำหนักกันได้หรือไม่อย่างไร รวมถึงความเคลื่อนไหวข้างนอกห้องประชุมยังต้องส่งเสียงร้องเตือนภัย หากมีสัญญาณของการใช้เสียงข้างมากลากไป

การตรวจสอบจากกระแสภายนอกอย่างเข้มแข็งเท่านั้นที่จะทำให้การทำงานของคณะกรรมาธิการฯเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยอย่างแท้จริง ยืนยันอีกครั้งว่า หากพิจารณาด้านพัฒนาการการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาฯตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและนับจากนี้ และ การเคลื่อนไหวของพลเมืองเน็ตตลอดเดือนเศษที่ผ่านมา เป็นพัฒนาการอย่างมีนัยยะสำคัญการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

แม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะตัดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังตัดกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะก่อนการไปเจรจาไปแทบสิ้นเชิง แต่ขณะนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติกำลังดำเนินไปในทางปฏิบัติ

ภาคส่วนใดที่คิดว่าที่ผ่านมาข้อห่วงกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก CPTPP ถูกขอร้องให้อย่าพูด อย่าคัดค้าน หรือถูกละเลย ขอให้นำเสนอข้อมูลออกมา เช่นเดียวกับที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาติดตาม ตั้งคำถาม ตั้งวงศึกษา เผยแพร่ข้อมูล ส่งเสียงแสดงความคิดเห็น เรียกร้องการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อนโยบายสาธารณะที่จะผูกพันและมีผลกับคนรุ่นเขา มากเสียยิ่งกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรืออาวุโสยิ่งกว่านั้น ที่กำลังตัดสินใจแทนพวกเขาอยู่  

นี่คือการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย ที่บรรดาคนรวย1%ของบ้านนี้เมืองนี้ต้องเปลี่ยนคติของพวกเขาด้วยเช่นกันว่า ประเทศนี้ไม่ควรถูกปกครองโดยระบบการใช้อำนาจเส้นสายล็อบบี้เพื่อให้ได้สิ่งที่กลุ่มของพวกเขาต้องการเหมือนที่ผ่านมา

ขอบคุณข้อมูล FB : FTA Watch

Add new comment