ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข นำรถชีวนิรภัยพระราชทานบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปชช. 300 คน/วัน บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งศาลฎีกา วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” โดยกิจกรรมภายในงาน เป็นการให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข และความก้าวหน้าในการ ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคโควิด 19

รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง โดยกรมควบคุมโรคได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อ โควิด 19 ที่มีศักยภาพสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อได้ประมาณ 1,000 รายต่อวัน ซึ่งในครั้งนี้เพื่อเป็นการลดความแออัด จึงได้จัดบริการตรวจหาเชื้อแก่ประชาชน ที่มีการลงทะเบียนในงานเพื่อรับการตรวจจำนวน 300 คนต่อวัน และหากมีประชาชนสนใจจำนวนมากจะปรับจำนวนการให้บริการต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้กันจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน อาทิ จัดแสดงผลการดำเนินงาน “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านควิด 19” ที่ทำให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ, การดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ โควิด 19 “เครียดได้คลายเป็น”, การสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในการสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด 19 แบบฐานวิถีชีวิตใหม่, ความรู้เกี่ยวกับ “ขมิ้นชัน” ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีศักยภาพในการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด 19, การจัดแสดงชุดตรวจภูมิคุ้มกันและการตรวจแบบ Rapid test รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ยาเสพติด การเลิกบุหรี่ บริการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตเบื้องต้น และสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยสมุนไพรไทย

ขอเชิญประชาชน เข้ารับบริการและชมกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข (บูธ A14) ได้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งศาลฎีกา ใกล้กับจุดคัดกรองที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.