ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือร้านขายยา หากพบแรงงานต่างดาวไม่สบายซื้อยาแก้หวัดจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ขอให้สอบถามข้อมูลและแจ้ง สสจ.ในพื้นที่ ช่วยเฝ้าระวังสกัดโควิดในชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก รายงานวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 294,650 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 33,053,144 ราย โดยประเทศที่มีการติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็น สหรัฐอเมริกา 7,287,561 ราย อินเดีย 5,990,581 ราย และบราซิล 4,718,115 ราย จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มระบาดต่อเนื่อง

สำหรับในแถบเอเชีย ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยทางตะวันตก ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลวันที่ 26 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 880 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 9,991 ราย ซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้ประชาชนในเมืองอย่างน้อย 11 รัฐและภูมิภาคเข้าสู่มาตรการ “อยู่บ้าน” หรืองดออกจากบ้านหากไม่มีกิจจำเป็น เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งพรมแดนของประเทศไทยที่ติดกับประเทศเมียนมานั้น มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศและมีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานด้านความมั่นคง ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หากสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

“นอกจากนี้ ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน หากสังเกตพบจำนวนแรงงานต่างด้าวไม่สบายมาซื้อยาแก้ไข้หวัดรักษาตนเองในจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ขอให้สอบถามข้อมูลและแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด 19 ในชุมชน” นพ.โสภณ กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ เลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ สถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง หากป่วยขอให้อยู่บ้านและรักษาตัวให้หายป้องกันการนำเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน สังคม

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา 1 ราย) เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 5 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,367 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.57 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 97 ราย หรือร้อยละ 2.75 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,523 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) จ.ชลบุรี ตรวจครั้งแรกวันที่ 25 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี