ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม“Life Balance smart Family” เตรียมของขวัญพิเศษ 2 กิจกรรม ทั้งจัดมิตติ้งคนโสดเจอเนื้อคู่ และคู่รักคัดกรองภาวะมีบุตรยาก ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.wiwahproject.com ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.–31 มี.ค. 64

วันที่ 10 ก.พ. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าว “Life Balance smart Family” ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสำหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและมีความพร้อมในทุกด้านนำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการดำเนินงาน พบว่า ปี 2563 จำนวนการเกิดของเด็กไทย ลดต่ำกว่า 600,000 คน เป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการมีโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าในอดีต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม มีค่านิยมอยู่เป็นโสด ทั้งการโสดแบบตั้งใจ และไม่ตั้งใจ แต่งงานช้า ความกังวลเรื่องคนช่วยเลี้ยงดูบุตร ความกังวลในความมั่นคงของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทำให้ชะลอการมีบุตร มีบุตรน้อยลง หรือไม่ต้องการมีบุตรเลย

นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก นอกจากปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโต ปัญหามารดาตายสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีเด็กพิการแต่กำเนิด ปีละประมาณ 30,000 คน มีอัตราการเกิดซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มสูงขึ้น เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การคลอดก่อนกำหนด ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโต สติปัญญา และการเรียนรู้ของเด็ก

​นายสาธิต กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการที่มีอยู่เดิม และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเด็กเกิดมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วิวาห์สร้างชาติ และในปี 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม “Life Balance smart Family” ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างความสมดุลในชีวิตให้กับประชาชน ทั้งความสมดุลในด้านการทำงาน การเลี้ยงดูบุตร การมีรายได้ สุขภาพ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม

" นอกจากนี้ ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษ 2 กิจกรรมให้กับประชาชน ทั้งคนโสดและคนมีคู่ คือ 1) การจัดกิจกรรมโสดมีตติ้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนโสดที่รอเนื้อคู่ได้พบปะพูดคุย เปิดใจและได้เรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพต่อกัน และ 2) การให้คู่รักที่ต้องการมีบุตร ได้ลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร การตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก การเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากจากโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนโครงการ รวมถึงการมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.wiwahproject.com ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์–31 มีนาคม 2564” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอด ทั้งในส่วนที่เป็นด้านสาธารณสุขและการจัดสวัสดิการสังคม อาทิ การตรวจคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัย การฝากครรภ์ การคลอด การเยี่ยมหลังคลอด การส่งเสริมพัฒนาการการส่งเสริมโภชนาการ การพัฒนาด้านสติปัญญา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการให้สิทธิการลาคลอด การให้เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร การลดหย่อนภาษีจากค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตร การลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย การให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด – 6 ปี การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสวัสดิการเรียนฟรี 15 ปี เป็นต้น

พร้อมทั้งอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร และการตรวจคัดกรองซิฟิลิสคู่ของหญิงตั้งครรภ์ การช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก บริการตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย การตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็ง และมะเร็งช่องปาก ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และกำลังจะผลักดันมาตรการส่งเสริมการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี ที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความกังวลใจเรื่องการเลี้ยงดูบุตรระหว่างการทำงาน ทำให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองมากขึ้น