ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วัคซีนโควิด19 “ซิโนแวค” ล็อต 2 สนับสนุนจากรัฐบาลจีนส่งถึงไทยแล้ว 5 แสนโดส รวมวัคซีนที่จีนส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้ไทยแล้วทั้งหมด 6.5 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564 เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า วัคซีนโควิด19 “ซิโนแวค” ล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนให้ไทย 5 แสนโดสถึงไทยแล้ว

โดยใจความระบุว่า 

วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โดสส่งถึงไทยแล้ว

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว

ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดสเป็นวัคซีนซิโนแวค ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส