ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ธนบุรีประกาศถึงผู้จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา หากไม่มาตามนัด ขอสงวนสิทธิ์เสมือนได้ใช้วัคซีนแล้ว เหตุวัคซีน 1 ขวดแบ่งได้ 10 โดส เมื่อเปิดแล้วเก็บได้ไม่เกิน 6 ชม. หากไม่มา กระทบบริหารวัคซีนโดยสิ้นเปลือง แต่หากต้องการฉีดอีก ขายให้ในราคาโดสละ 1,100 บาทไม่คิดค่าฉีด

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 โรงพยาบาลธนบุรี โพสต์เฟซบุ๊ก Thonburi Hospital Club แจ้งผู้รับบริการจองวัคซีนโมเดอร์นา (moderna) กรณีไม่มาฉีดวัคซีนในวันที่นัดฉีดสำหรับผู้ซื้อผ่านระบบรพ.ธนบุรี โดยระบุว่า จากปัญหาที่ผู้รับบริการนัดหมาย ฉีดแล้ว ไม่มาตามกำหนด เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารยา ในแต่ละวัน ทางรพ.ธนบุรีขอเรียนให้ทราบดังนี้

เนื่องจากวัคซีน Moderna บรรจุแบบ multiple doses 1 ขวดแบ่งได้ 10 dose เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง รพ.ธนบุรี ขอย้ำให้ท่านที่ได้รับสิทธิ์และได้กำหนดวันฉีดที่แน่นอนแล้ว มารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่ท่านทำนัดหมายไว้ด้วย เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสการได้รับวัคซีนของผู้จองฉีดวัคซีนท่านอื่น

หากท่านไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนตามที่ทำนัดหมายไว้ รพ.ขอสงวนสิทธิ์ เสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว เนื่องจาก รพ.ต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามนัด หากท่านต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ รพ.ธนบุรีขายให้ได้ในราคาโดสละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการฉีด