ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 องค์การเภสัชกรรม(อภ.) แจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นาว่า 

 

บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาคาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64

 

จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดสจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองวัคซีนไปแล้วนั้น

 

องค์การเภสัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัทซิลลิคฯ ดังนี้

 

บริษัทซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเริกาในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส  มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป