“อนุทิน” ร่วมประชุมสมัชชา WHO เตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคระบาด

Mon, 2021-11-29 22:11 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางถึง นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเข้าร่วมประชุม สมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก(WHO) ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะโรคระบาด ที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องมาจากโรคโควิด 19 มีผลกระทบที่กว้างขวางเกินกว่าที่กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation, IHR 2005) จะรับมือได้

จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำกรอบกฎระหว่างประเทศขึ้นใหม่ที่มีสาระสำคัญกว้างขวางมากกว่าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะประเด็นของความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงการยกระดับศักยภาพในการผลิตยา และเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน ให้เพียงพอต่อการให้บริการ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อม ของระบบสาธารณสุขในการรับมือต่อการระบาดใหญ่ การปฏิบัติตาม IHR (2005) การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นายอนุทิน เปิดเผยว่า รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขไทยพร้อมให้การสนับสนุน ในการจัดทำร่างข้อตัดสินใจ เป็นสนธิสัญญา ที่จะอำนวยความสะดวกในหารือร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อหาทางออกกับปัญหาโรคระบาด ที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่า ทั่วโลกต้องร่วมมือกัน ถึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ และไทย ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นสะพาน เพื่อให้ นานาชาติ ได้มีเวทีสำหรับหาทางออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจของนายอนุทิน และคณะ นอกจากการประชุม เพื่อจัดทำสัญญาความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤติโรคระบาดแล้ว ยังใช้โอกาสนี้ เข้าหารือทวิภาคีกับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO Director-General) เพื่อสะท้อนความพยายามของไทย ในการเป็นกลุ่มประเทศแรกที่ร่วมใน BioHub System หลังจากที่ไทย เป็นสมาชิก ในโครงการนำร่องทำการทบทวนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและความมั่นคงทางสุขภาพด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง (Universal Health Preparedness and Response, UHPR)

และยังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับ ผู้อำนวยการบริหาร โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS) เกี่ยวกับกรณี ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการ โรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) ในปี 2565 ที่ประเทศไทยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HIV อย่างครอบคลุม

นอกจากนั้น ยังต้องหารือทวิภาคีกับอดีตประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม