ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จับมือ สปสช. หนุนผู้สูงอายุผู้ยากไร้เข้าถึงบริการ จัดโครงการผ่าตัดเปลี่ยน ‘ข้อเข่าเทียม-ข้อสะโพกเทียม’ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2565

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดทรมานแก่ผู้สูงอายุและก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างสูง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณข้อเข่าและข้อสะโพกซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับน้ำหนักมาก สำหรับหนึ่งในวิธีการรักษาโรคข้อเสื่อมคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ตาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ครบรอบ 87 ปี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนา ในปี 2564 ทาง มธ. และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม 200 ข้อฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกของผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น จึงได้จัดให้มีบริการผ่าตัดนอกเวลาราชการ” รศ.นพ.พฤหัส กล่าว

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ เป็นไปตามปณิธานของ มธ. และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่จะสร้างและปลูกจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยในปีนี้ถือเป็นการดำเนินโครงการครั้งที่ 3 ซึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2562 เนื่องในโอกาสที่ มธ. ครบรอบ 85 ปี

สำหรับหลักเกณฑ์การสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน 13 หลัก และอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท/ครอบครัว ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และมีใบส่งตัว หรือสิทธิข้าราชการ โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาข้อเข่าเสื่อม หรือข้อสะโพกเสื่อม

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองจากทีมแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร.0 2926 9313 ในวันราชการ เวลา 13.00-15.00 น. หรือ Line ID : @thammasat_oaknee

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ
MEDIA HOTLINE : พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ / 087-171-8944 / jamjamgroup.company@gmail.com

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org