โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • แพทย์โรคไตเผยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง เตือนให้ระวังอย่ากังวลมากจนสูญเสียโอกาสในการรักษา ชี้การล้างไตทางช่องท้องไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ให้ผลการรักษาใกล้เคียงกับการฟอกเลือด และช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ สามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล ส่วนค่ารักษาก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือบัตรทองได้
  2017-09-09 10:35
 • นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “นาฬิกาจับเวลาขณะที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตัวช่วยในการจับเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำการกู้ชีพเพื่อป่วยฉุกเฉินที่หัวใจหยุดเต้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เน้นผลิตได้ง่าย ประหยัด และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2016-07-17 13:48
 • ยารักษาโรค..1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นกับมนุษย์ทุกคน เพราะคงไม่มีใครที่ตั้งแต่เกิดจนตายจะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างไรก็ตาม แม้ยาจะถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณอนันต์แต่ก็อาจมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน หากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมย่อมเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ยา เช่น เชื้อโรคอาจจะดื้อยาทำให้รักษาได้ยาก หรือร้ายไปกว่านั้น อาจไปทำลายกลไกหรือโครงสร้างของร่างกาย จนถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็มี
  2014-03-07 09:16
 • รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 หนุนประชาคมสาธารณสุขปฏิรูปประเทศไทย ยืนหยัดในความถูกต้อง และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยันเปิดให้การรักษาประชาชนทุกคนไม่เลือกฝ่าย ระบุขอต่อต้านการใช้ความรุนแรง การคุกคามบุคลากรสาธารณสุข
  2014-01-12 21:06