ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลพบว่า คนไทย 80% ยังกังวลต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปีใหม่ และกลัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึง 70% โดยเฉพาะสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานที่ท่องเที่ยว จึงเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองแบบ Universal Prevention อย่างเข้มข้น แนะ ก่อนเดินทางให้ประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” เพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง

​วันนี้ (21 ธ.ค. 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการแถลงข่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ว่า ช่วงปีใหม่คาดว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะญาติพี่น้อง หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ  ถึงแม้ว่าภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับวัคซีนถึง 100 ล้านโดส แต่ยังคงต้องยกการ์ดสูง และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในช่วงปีใหม่นี้ ซึ่งผลจากการสำรวจอนามัยโพลระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2564 พบว่า คนไทยร้อยละ 80 ยังกังวลต่อการระบาดของโรคโควิด-19 และกลัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงร้อยละ 70 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สังสรรค์ ท่องเที่ยว และกังวลว่าจะมีการระบาดในประเทศ

โดย 5 สถานที่ที่ประชาชนคิดว่าจะทำให้เกิดการระบาดมากที่สุดคือ

 1. สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 64%
 2. สถานที่ท่องเที่ยว 60%
 3. ตลาด 48%
 4. ห้างสรรพสินค้า 45%
 5. ขนส่งสาธารณะ 44%

​นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การติดเขื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบติดจากครอบครัว การป้องกันตนเองแบบ Universal Prevention จึงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ที่ประชาชนทำได้ดี ได้แก่ การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ร้อยละ 97 มีการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 94 ส่วนพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นคือ การสวมหน้ากากเมื่ออยู่กับคนในบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ที่ทำได้เพียงร้อยละ 63 และ ร้อยละ 61 ตามลำดับ

ดังนั้น ในช่วงปีใหม่สิ่งที่กรมอนามัยต้องเน้นย้ำคือความปลอดภัยในช่วงของการเดินทาง และพฤติกรรมป้องกันตนเองในระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมปีใหม่ โดยเฉพาะใน 2 สถานที่ ได้แก่ ที่บ้าน และสถานที่จัดงานเคาน์ดาวน์ เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19

​“ทั้งนี้ ก่อนเดินทางขอให้ทุกคนประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” เพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจ ATK  เมื่อมีความเสี่ยง พกอุปกรณ์ป้องกันประจำตัว เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังการสัมผัสทุกครั้ง เลี่ยงจุดที่มีคนแออัดและรักษาระยะห่าง ให้สวมหน้ากากแม้อยู่ในรถ เมื่อไม่ได้อยู่คนเดียว และเมื่อถึงบ้านหรือที่พัก ให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้ากันที ส่วนผู้ที่มีไข้ ป่วย ควรงดเดินทาง

สำหรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กรณีจัดที่บ้าน ขอให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เลือกจัดในที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 2. ลดการสัมผัส โอบกอด
 3. กินอาหารปรุงสุก มีภาชนะสำหรับกินส่วนตัว
 4. ควรมีระยะห่าง หากมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย ให้เลี่ยงการรวมกลุ่ม
 5. ควรสวมหน้ากากแม้จัดงานในบ้าน  

แต่ในกรณีที่เข้าร่วมงานในสถานที่ที่จัดงานเคาน์ดาวน์ ให้ปฏิบัติเข้มดังนี้

 1. เลือกสถานที่ที่ได้รับเครื่องหมาย COVID Free Setting และ SHA Plus
 2. สถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 3. เลี่ยงงานที่มีคนจำนวนมาก แออัด
 4. ปฏิบัติตามาตรการ DMHTA
 5. งด ลด เลี่ยง รวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า และปฏิบัติตามกฎของสถานที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อโควิด-19