ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ " 7 สูตรวัคซีนโควิดเข็ม 3"  กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพิ่มสูตรแอสตร้าฯ 3 เข็มหรือทริปเบิลเอ ให้เว้นระยะห่าง 3-6 เดือน จึงฉีด Az เป็นเข็ม 3  เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม  ส่วนเข็ม 4 นั้น หากรับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าฯ ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน กระตุ้นเข็ม 4 ด้วยแอสตร้าฯ ส่วนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน จึงกระตุ้นเข็ม 4 ด้วยไฟเซอร์  

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการใช้วัคซีนสูตรต่างๆ เพิ่มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน ทั้งเข็ม 2 และเข็ม 3  ซึ่งมีสูตรต่างๆ ดังนี้ 

1.ซิโนแวค/ซิโนฟาร์มฉีดครบ  2 เข็ม เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ จึงกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  
2.ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นแอสตร้าฯ ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือนจึงกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ
3.ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน จึงกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์  
4.แอสตร้าฯ ครบ2 เข็ม เว้นระยะห่าง 3 เดือนจึงกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์  
5.ไฟเซอร์ 2 เข็ม เว้นระยะห่าง 6 เดือน จึงกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ 
6.แอสตร้าฯ เข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ เว้นระยะห่าง 6 เดือน จึงกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ 
7. แอสตร้าฯ ครบ 2 เข็ม ให้เว้นระยะห่าง 3-6 เดือน จึงฉีดด้วยแอสตร้าฯ เป็นเข็มที่ 3  เพื่อเป็นอีกทางเลือกเพิ่มเติม

 

    

 

** ส่วนเข็ม 4 นั้น หากรับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าฯ ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน กระตุ้นเข็ม 4 ด้วยแอสตร้าฯ ส่วนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน จึงกระตุ้นเข็ม 4 ด้วยไฟเซอร์ โดยยังเน้นฉีดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม 608 เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั่วประเทศ และประชาชนใน 10 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการรับบริจาควัคซีน การส่งวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนให้ต่างประเทศ และแผนการบริจาควัคซีนให้แก่ต่างประเทศ โดยช่วงที่เราไม่มีวัคซีน อย่างจีน  ให้ความกรุณาส่งวัคซีนบริจาคให้กับเราช่วง  ฝรั่งเศสด้วย นอกจากนี้  ส่วนการให้คืนจะมีให้คืนสิงคโปร์ และภูฏานอยู่ระหว่างดำเนินการ  สำหรับการบริจาควัคซีนนอกจากเพื่อมนุษยธรรม ก็คือการให้กลุ่มประเทศแอฟริกาที่ติดเชื้อมากและไม่มีกำลังซื้อเพียงพอในการได้วัคซีน จึงประสานไปยัง WHO เพื่อบริจาคผ่านโครงการโคแวกซ์ ซึ่ง WHO ก็รับรองและบอกให้ส่งตรงไปยังประเทศนั้นๆ  
 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org