ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรณีมีข่าวเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียในวงกว้างเกี่ยวกับ ผู้ป่วย COVID-19 

สืบเนื่องจากกรณีผู้ป่วยรายหนึ่ง อายุ 44 ปี อาชีพ ไรเดอร์ สิทธิบัตรทอง โดยมีชื่อโรงพยาบาลในบัตรเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  ที่มีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นสถานพยาบาล รับ – ส่ง ต่อในระดับตติยภูมิ

จากข่าวทางสื่อมวลชน แจ้งว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเช้ามีอาการไข้ และช่วงเย็นได้ไอเป็นลิ่มเลือด จึงได้ไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจ แล้วผลออกมาเป็นบวก ทำให้ไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากจะติดคนในครอบครัว จึงได้ไปอาศัยนอนข้างถนน ต่อมาวันอาทิตย์ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เพื่อรับการตรวจ และได้ติดต่อกับพยาบาลคัดกรอง พร้อมกับนำผล ATK เป็นบวก และเล่าอาการดังกล่าวให้แก่พยาบาลคัดกรองทราบแล้ว พยาบาลคัดกรองได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการ ขอให้มาใหม่ในวันจันทร์ ต้องมารับคิว ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. เป็นต้นไป นั้น

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ขอชี้แจงเกี่ยวกับข่าวดังนี้

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการผู้ป่วย COVID-19 โดยรักษาเป็นผู้ป่วยในกรณีที่มีอาการหนัก และให้บริการผู้ป่วยนอก ARI Clinic (เฉพาะวัน/เวลาราชการ) และ Home Isolation รวมทั้งให้บริการที่ศูนย์พักคอยอีก 2 แห่ง ที่ศูนย์พักคอยซีพี-รามคำแหง–โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และศูนย์พักคอยเราต้องรอด เขตคันนายาว 

กรณีผู้ป่วยรายดังกล่าวมาโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ(ARI clinic)ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปิดบริการในวันหยุดราชการ พยาบาลหน่วยคัดกรองจึงแนะนำให้มารับบริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 

เมื่อผู้ป่วยเดินทางมารับบริการอีกครั้งในวันจันทร์ พบว่ามีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและประสานงาน ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับบริการและการดูแลที่เหมาะสม ดังนั้น ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จึงขออภัยในข้อผิดพลาดดังกล่าว 

ทั้งนี้ได้มีการประสานงานมาในตอนเย็นวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ว่าจะเข้ามาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เตรียมเตียงไว้ให้แล้ว แต่ทางผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่ Hospitel ของเอกชนแห่งหนึ่ง

โรงพยาบาลฯ ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน จึงแก้ไขปัญหารองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยจะเพิ่มการให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 และขอขอบพระคุณสำหรับ ข้อร้องเรียนซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการครั้งต่อไป