ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ก.พ. ชี้บรรจุ ขรก.โควิดรอบสอง หากคืบหน้าจะแจ้งผลไปยังกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณา หารือแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยในอนาคต

ตามที่มีการติดตามความคืบหน้าการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ หรือการบรรจุข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด-19 รอบสอง นั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565  แวดวงบุคลากรสาธารณสุขได้มีการแชร์หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เกี่ยวกับการพิจารณาการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิดรอบสอง  ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าว  ลงนามโดย นางสาวแก้วตา ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแหนกตำแหน่งและค่าตอบแทนปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.  เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ส่งหนังสือที่ นร 1008.3.3/77  ถึงประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เรื่อง ความคืบหน้าการขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง กระทรวงสาธารณสุข    

โดยใจความหนังสืออ้างถึง เครือข่ายภาคประชาชนฯ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอทราบความคืบหน้าการขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น

สำนักงาน ก.พ.ขอเรียนว่า การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับการบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 สำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง โดยคำนึงถึงภาระงบประมาณ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกส่วนราชการในภาพรวม 

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด สำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org