ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดสธ.อัปเดตการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดรอบสอง ล่าสุดปรับตัวเลขขออัตราตั้งใหม่ 27,529 อัตรา ใช้อัตราว่างเดิมอีก 9,615 อัตรา รวมทั้งหมด 37,144 อัตรา พร้อมเปิดชื่อ 63 สายงานได้บรรจุ ส่วนขั้นตอนขณะนี้รอกรมต่างๆตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอ ก.พ.พิจารณา คาดเร็วสุดภายในเดือน ม.ค.นี้ ขณะเดียวกันแจงชัดถ่ายโอนรพ.สต.ไปท้องถิ่นกับการบรรจุ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ในการบรรจุข้าราชการรอบสอง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด-19 จำนวนกว่า 3 หมื่นอัตรา ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดต่างรอความคืบหน้าเรื่องนี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ Hfocus ถึงเรื่องนี้ ว่า ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลสายงาน G1-G3 และจำนวนที่จะขอตั้งใหม่โควิด 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยระหว่างนี้ต้องรอทางกรมต่างๆ ในกระทรวงฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสายงาน และจำนวนให้ตรงกับการจ้างงานจริงอีกครั้ง ส่วนการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการประเภททั่วไปที่มีวุฒิปริญญาขอเปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการก็ดำเนินการเสร็จแล้วเช่นกัน

“จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดมีการปรับตัวเลขขออัตรากำลังตั้งใหม่อยู่ที่ 27,529 อัตรา และขอใช้อัตราว่างเดิมอีกจำนวน 9,615 อัตรา รวมแล้วทั้งหมดที่จะขออัตรากำลังอยู่ที่ 37,144 อัตรา โดยหลังจากรอการตรวจสอบจากกรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทาง สป. จะเสนอต่อ ก.พ.พิจารณา เร็วที่สุดภายในเดือน ม.ค.2565 ” รองปลัด สธ. กล่าว

 

นพ.สุระ กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดการจัดสรรจะเป็นไปตามเดิม ที่แบ่งออกเป็น G ได้แก่ กลุ่มภารกิจหลัก (G1) กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ (G2) และกลุ่มภารกิจทางบริหารจัดการ(G3) รวมไปถึงมีกลุ่ม G3(พิเศษ) ซึ่งเป็นสายงานจำเป็นต่อส่วนราชการ

เมื่อถามว่า การบรรจุครั้งนี้รวมกลุ่มตกหล่นด้วยใช่หรือไม่ นพ.สุระ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มตกหล่นจากรอบที่ผ่านมา อย่างวุฒิไม่ตรง เป็นต้น ก็จะอยู่ในนี้ด้วย

เมื่อถามกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์สาเหตุการบรรจุรอบสองล่าช้า เพราะติดตรง ก.พ. หรือติดเพราะปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่น นพ.สุระ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน การเสนอตัวเลขบรรจุอยู่ที่ สธ. ซึ่งอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบของเรา เมื่อเราทำเสร็จก็จะส่งให้ทาง ก.พ. แต่ตัวเลขจะได้เท่ากับที่เสนอหรือไม่ ต้องอยู่ที่ ก.พ.พิจารณา

“กรณีการถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่นนั้น ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน และ ณ วันนี้ยังไม่ถึง 1 ต.ค. 2565 หากใครได้รับการบรรจุก็ต้องให้บรรจุ ไม่ได้มีการแยกว่า ใครจะถ่ายโอนไม่ได้บรรจุครั้งนี้ เราไม่ทำแบบนั้น น้องคนไหนจะไป หากผ่านเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติก็ที่ได้รับการบรรจุก็ต้องเป็นไปตามนั้น ชื่อคนจะได้รับการบรรจุมาก่อนจะมีการเสนอชื่อขอถ่ายโอนเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา จึงเป็นคนละส่วนกัน หากน้องได้บรรจุก็ได้เลย ทางสธ.ไม่ได้ขวาง อย่างตัวเลขการจ้างงานอื่นๆของสธ.มีประมาณ 1 ใน 6 ของตัวเลขที่เราขออัตราบรรจุไป” รองปลัด สธ. กล่าว

***  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสายงานที่จะขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 27,529 อัตรา (ไม่รวมอัตราว่าง) มีทั้งหมด 63 สายงาน ดังนี้ 1.นักกายอุปกรณ์ 2.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 3.นักสังคมสงเคราะห์ 4.นักกิจกรรมบำบัด 5.นักโภชนาการ 6.แพทย์แผนไทย 7.นักรังสีการแพทย์ 8.นักกายภาพบำบัด 9.นักวิชาการสาธารณสุข 10.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

11.เภสัชกร 12.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ 13.นายแพทย์ 14.เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 15.ช่างทันตกรรม 16.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 17.ช่างภาพการแพทย์ 18.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19.โภชนากร 20.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 21.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 22.เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 23.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 24.นายช่างไฟฟ้า 25.นักประชาสัมพันธ์ 26.เจ้าพนักงานห้องสมุด 27.นายช่างเทคนิค 28.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 29.นายช่างศิลป์ 30.นักวิชาการพัสดุ

31. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 32.เจ้าพนักงานธุรการ 33.นักวิชาการเงินและบัญชี 34.เจ้าพนักงานพัสดุ 35.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 36.บรรณารักษ์ 37.นักทรัพยากรบุคคล 38.นิติกร 39.นายช่างโยธา 40.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 41.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 42.นักวิชาการสถิติ 43.เจ้าพนักงานสถิติ 44.นักจัดการงานทั่วไป 45.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 46.นักวิเทศสัมพันธ์ 47.นักวิชาการเผยแพร่ 48.พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 49.นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 50.นายสัตวแพทย์

51.เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 52.นักวิชาการศึกษาพิเศษ/นักวิชาการศึกษา 53.นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54.นักอาชีวบำบัด 55.นักวิชาการช่างศิลป์ 56.นักฟิสิกส์รังสี 57.นักวิชาการเกษตร 58.เจ้าพนักงานการเกษตร 59.นายช่างเขียนแบบ 60.นักวิชาการอาหารและยา 61.มัณฑนากร 62.สถาปนิก และ 63.วิศวกร

***********************

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

“หมอสุระ” แจงบรรจุขรก.โควิดรอบสอง ไม่ล่าช้า! ลั่นไม่เกี่ยวถ่ายโอนไปอบจ.

อัปเดต! สธ.สรุปเสนอบรรจุข้าราชการโควิดรอบใหม่กว่า 3.7 หมื่นอัตรา เบื้องต้น 71 สายงาน

- ย้อนรอยสัดส่วนบุคลากร สธ.ปี 63 กับโอกาสการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด19 รอบใหม่

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org