ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) และแพทย์ที่ทำงานกับรัฐบาล  ยื่นจดหมายถึงคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร้องเรียนขอความเป็นธรรม "ชั่วโมงการทำงานบุคลากรทางการแพทย์" หลังพบกว่า 60% ทำงานเกิน 80ชม./สัปดาห์ และอีกกว่า 30%ทำงานเกินกว่า 100 ชม./สัปดาห์ หลายคนดูแลผู้ป่วยติดต่อกันกว่า 40 ชม.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ที่รัฐสภา ตัวแทนจากสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) และแพทย์ที่ทำงานกับรัฐบาล  นำโดย นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.)  ยื่นจดหมายถึงคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องขอความเป็นธรรม เรื่องชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สืบเนื่องมาจากปัจจุบันบุคลากรแพทย์ที่ทำงานกับรัฐบาลจำนวนมากต้องอยู่เวรนอกเวลาและดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ซึ่งเมื่อรวมแล้วมีจำนวนชั่วโมงสูงกว่ามาตรฐานในกฎหมายแรงงานทั่วไปอ้างอิงจากการส่ำรวจในปี พ.ศ. 2562 เรื่อง "ภาระงานและภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขและผลกระทบต่อผู้ป่วย" โดย รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ที่มีแพทย์ร่วมตอบแบบสอบถามมากถึง1,105 คน ค้นพบว่า

-แพทย์กว่า 60% ทำงานเกิน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-แพทย์กว่า 30% ทำงานเกิน 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-แพทย์หลายคนต้องทำงานดูแลผู้ป่วยติดต่อกันนานกว่า 40 ชั่วโมงโดยไม่มีเวลาพักผ่อน

   โดยปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงสงผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของแพทย์โดยตรง หลายคนลาออกเนื่องจากไม่สามารถฝืนทำงานภายใด้แรงกดดัน ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแรงได้ ถึงแม้จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าเวร แต่แพทย์ส่วนมากไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่เวรหรือไม่ เนื่องจากหลายโรงพยาบาลมีตำแหน่งแพทย์ไม่เพียงพอ 

    ว่าด้วยปัญหาการทำงานดังกล่าวนี้ แม่ในอดีตจะเคยมีการทำข้อเสนอเพื่อควบคุมชั่วโมงเวลาการทำงานของแพทย์และมีการหารือหลายครั้งเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา ในที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือมีการกำหนดเป็นกฎหมายควบคุมการทำงานแต่อย่างใด

    ดังนั้น สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) จึงขอร้องเรียนให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีกฎหมายกำหนดชั่วโมงการทำงาน ลักษณะคล้ายกับของอาชีพนักบิน เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเป็น อันตรายต่อผู้ป่วยรวมถึงเพื่อรักษาสุขภาพของตัวบุคลากรเองด้วย

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

-"หมอเมธี" ชี้รัฐแก้ปัญหาภาระงานแพทย์ไม่ตรงจุด ต้องกระจายแพทย์ สร้างแรงจูงใจ ไม่ใช่เน้นผลิตเพิ่ม!!

-(กลุ่มหมอขอสิทธิ์ "ชั่วโมงการทำงานแพทย์"  ออกเป็นกฎหมายควบคุม แก้ปัญหาภาระงานวนลูปหลายสิบปี)

 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org