ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เว็บไซต์ Numbeo ที่มีฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพและระบบสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้จัดอันดับเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบสาธารณสุขโดยรวมที่ดีที่สุดในช่วงกลางปี 2022 (South-Eastern Asia: Health Care Index by City 2022 Mid-Year) ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้อันดับ 1 มีระบบสาธารณสุขดีที่สุด ในขณะที่กรุงเทพฯ และ พัทยา ได้อันดับ 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งดัชนีระบบสาธารณสุขนี้ เป็นการประมาณคุณภาพโดยรวมของระบบการดูแลสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ แพทย์ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อ้างอิงจากการสำรวจจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จากการสำรวจพบว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าครองชีพต่ำ มีความสะดวกสบาย วัฒนธรรม มีชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ และมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาไม่สูง ซึ่งการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำในเชียงใหม่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าหากเทียบการรักษาแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มการจ้างงาน เชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ การลงทุนจากภาคเอกชนที่มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่างบูรณาการ ตลอดจน บุคลากรด้านการแพทย์ทุกคนที่มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการสาธารณสุข และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก” นายธนกรฯ กล่าว