ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บุคลากรสาธารณสุขบุกทำเนียบ-รัฐสภา ร้องนายกฯ และรองวิษณุ  ยื่นหนังสือ 3 ประเด็น ทั้งบรรจุขรก.รอบสอง - กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข - ปรับสายงานข้าราชการ หลัง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขมีมติส่งเรื่องสำนักงาน ก.พ. หลังล่าช้า หวั่นเหลว

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 15 ส.ค.2565  สภาการสาธารณสุขชุมชน (สธช.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด-19 ประมาณ 150 คน เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือติดตามความก้าวหน้าถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และนายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ในการเดินเรื่องการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง การกำหนดตำแหน่งใหม่นักสาธารณสุข – และการปรับสายงานเจ้าพนักงานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีนายมงคล สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือแทน

 

จากนั้นเวลา 10.30 น. บุคลากรสาธารณสุขเดินทางไปร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ผ่านนพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ปชป. เลขานุการคณะกรรมาธิการด้านการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยติดตามเรื่องนี้เช่นกัน

 

ทั้งนี้ หนังสือที่ยื่นต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ  รวมทั้งประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร มีใจความสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข หลังพบว่าอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบแล้ว  แต่เรื่องยังค้างอยู่ที่สำนักงาน ก.พ. 

 

 

ทั้งนี้  มี  3 ประเด็นที่สภาการสาธารณสุขชุมชนติดตาม ดังนี้

เรื่องที่ 1 การขอกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข สายงานวิชาการ  เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข

สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2564 จนอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบในวันที่ 29 เมษายน 2565 และเสนอ ก.พไปแล้ว. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

เรื่องที่ 2 การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ กรณีปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จากมติ ครม.ปี 2563 ที่ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ได้รับการบรรจุข้าราชการในสถานการณ์โควิด 19 รวม 4 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข แต่จนถึงปัจจุบัน(ผ่านมา2 ปี)ก็ยังมีบุคคลในสายงานวิชาการสาธารณสุข จำนวน 647 อัตรา ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการบรรจุข้าราชการแม้แต่รายเดียว

ในขณะที่การบรรจุข้าราชการในสถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข    มีมติเห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ปฏิบัติงานโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 63 สายงาน รวม 37,144 คน ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ.ก็ยังไม่มีการดำเนินการพิจารณาและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อการบรรจุข้าราชการแต่ประการใด

เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนสายงานข้าราชการสายงานทั่วไปที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเป็นสายงานวิชาการ กรณีพิเศษ

จากมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เช่นกัน  จนถึงขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังไม่มีการดำเนินการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนสายงาน ออกมาเลย

 

สรุปได้ ว่า ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ยังไม่ได้ดำเนินการพิจารณา ทั้งที่ความก้าวหน้า    ทั้ง3 ประเด็นถือเป็นความมั่นคงบนฐานของวิชาชีพ การดำเนินการที่ล่าช้า อาจเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ทั้งต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานจากผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสหวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับหลักการการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งในการดำเนินการทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น เป็นอำนาจของสำนักงาน ก.พ. ที่สามารถเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไปได้

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “อนุทิน” หนุนกรณีคนทำงานโควิด เดินทางร้องนายกฯ ทำเนียบ-รัฐสภา เหตุบรรจุขรก.รอบสองล่าช้า)

 

 

 

รูปภาพจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

https://youtu.be/G2G3ipuyKz8

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org