ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัด สธ.คนที่ 5”  ตามมติ ครม.  เป็นการใช้ตำแหน่งที่ปรึกษาของส่วนกลางที่ว่างอยู่เดิม   ไม่ได้ดึงจากสถานบริการส่วนภูมิภาค   จึงไม่กระทบต่อบุคลากรที่จะดูแลประชาชน  ล่าสุดที่ประชุมอ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบกำหนดตำแหน่งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเฟ้นหารายชื่อผู้เหมาะสม

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการเพิ่มตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 5 ว่า ปัจจุบันรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี 4 คน มีภารกิจในการบริหารจัดการการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก ทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง และเขตสุขภาพทั่วประเทศ ขณะเดียวกันได้มีการขยายภารกิจงานเพิ่มขึ้นในมิติด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทเป็นผู้นำในเวทีนานาชาติหลายเรื่อง สร้างชื่อเสียงของประเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นจุดแข็งที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนมาสู่ประเทศไทย

อีกทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้มีผู้บริหารมาช่วยขับเคลื่อนการทำงานด้านนี้อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบและเข้าใจถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จึงอนุมัติให้มีตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 5 โดยให้ใช้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นระดับ 10 เช่นเดียวกัน จากสายวิชาการมาดำเนินการ

“การกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 5 เป็นการใช้ตำแหน่งที่ปรึกษาของส่วนกลางที่ว่างอยู่เดิม ไม่ได้ใช้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสถานบริการในส่วนภูมิภาค จึงไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนบุคลากรที่จะให้บริการประชาชน โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดเลขตำแหน่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา และเมื่อได้รายชื่อแล้วจะเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อ ครม.ต่อไป” นพ.โอภาสกล่าว

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org