ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย นำพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างทุกประเภทสายสนับสนุน 56 สายงานบุก สธ. เรียกร้อง “อนุทิน” ให้ความสำคัญสิทธิสวัสดิการเป็นธรรม ทั้งการจ้างงาน ทั้งค่าเสี่ยงภัยโควิด ค่าตอบแทน ฯลฯ หากไม่มารับหนังสือไม่ขอกลับ ขออยู่ค้างคืน  

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย(สลท.) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน-รายเดือน) สายสนับสนุนบริการ 56 สายงาน ประมาณกว่าร้อยคน และทยอยเดินทางมาเรื่อยๆ ซึ่งนำโดยนายโอสถ สุวรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย(สสลท.) เพื่อมาติดตามร้องทุกข์แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอสิทธิสวัสดิการที่เป็นธรรม  พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้อง 6 ข้อ โดยมี นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงฯ และผอ.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สธ. รับเรื่องดังกล่าว

นายโอสถ กล่าวว่า  มาตามข้อเรียกร้องที่เคยได้ยื่นหลายครั้งแล้ว ซึ่งได้ประสานทางรัฐมนตรีว่าการสธ. และรัฐมนตรีช่วยฯ มาล่วงหน้านานแล้วว่า จะมาติดตามเรื่องนี้ ซึ่งหากท่านอนุทิน ไม่สนใจ ไม่ให้คำตอบเรื่องนี้ พวกตนก็จะไม่ยอมไปไหน เพราะข้อเรียกร้องทั้งหมด ไม่มีข้อไหนที่ทำไม่ได้ ประกอบด้วย 1.ขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) สายสนับสนุบริการ เข้าสู่ระบบการจ้างด้วยเงินงบประมาณผ่านกระทรวงการคลังโดยตรง มิใช่การจ้างงานด้วยเงินบำรุง 2.ขอให้กระทรวงสาธารณสุขยกเลิกสัญญาจ้างระยะสั้น 4ปี ให้จ้างถึง 60 ปี เพื่อความมั่นคงในการทำงาน ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการกู้เงินซื้อบ้าน ทำอะไรก็ยาก สถาบันการเงินมองว่าพวกตนไม่มั่นคง

3.ขอให้ยกเลิกการจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ทำตามนโยบายกระทรวงฯ ที่เคยแถลงว่า สธ.จะมีลูกจ้างสายพันธุ์เดียว คือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่ความเป็นจริงกลับไม่ใช่ มีลูกจ้างหลายประเภท จ้างกันเป็นสิบๆปีแล้ว 4.ขอให้พนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 5 อำเภอจ.สงขลา ขอให้ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือนข้าราชการอื่นๆ เพราะที่ผ่านมามีประเด็นเสียชีวิต แต่ไม่ได้อะไร เพราะเป็นลูกจ้างเงินบำรุง ที่ผ่านมาต้องลงขันกันช่วย

“5.ขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างทุกประเภทได้รับค่าเสี่ยงภัยปฏิบัติงานโควิด19 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าลูกจ้างทั้งหมดเป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวที่ต้องช่วยฝ่าฟันวิกฤตโควิด หลายคนไม่ได้กลับบ้าน จะกลับไปก็กลัวนำเชื้อไปติดครอบครัว แต่พอมีค่าเสี่ยงภัยกลับไม่ได้บ้าง หรือได้ไม่ครบ พอมาเรียกร้องก็บอกแค่ว่า กำลังดำเนินการ เป็นแบบนี้ตลอด จึงขอยืนยันขอเข้าพบท่านรองนายกฯ หากไม่ได้ก็ขอใช้สิทธิรอต่อไป ไม่ไปไหน จะค้างคืนที่สธ. ส่วนประชาชนไม่ต้องกังวลกระทบการบริการ เพราะมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนแล้ว” นายโอสถ กล่าว

นายโอสถ กล่าวอีกว่า 6. ขอปรับค่าทำงานนอกเวลา หรือโอทีของพวกตนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยขอปรับเป็น 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศในสว่นของสายที่กำหนดวุฒิขอให้ปรับตามที่กระทรวงกำหนด

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงฯ และผอ.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สธ. กล่าวว่า  ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีฯ ท่านปลัดสธ. เห็นความสำคัญในการดูแลพี่น้องบุคลากรทุกคน โดยหลายข้ออยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างข้อ 1.การเข้าสู่ระบบการจ้างด้วยเงินงบประมาณ จากเงินบำรุง ซึ่งสธ.พิจารณาเรื่องนี้ศึกษาข้อดีข้อเสีย ซึ่งเงินบำรุงมีข้อดี และมีข้อด้อย เงินงบประมาณก็เช่นกัน แต่เงินบำรุงมีความมั่นคงมากกว่า อย่างไรก็ตาม เราพร้อมรับเรื่องมาเพื่อดำเนินการต่างๆ เพราะบางจุดต้องไปทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ

2.ขอให้สธ.ยกเลิกสัญญาจ้าง 4 ปี และให้ทำเป็น 60 ปีนั้น ต้องเรียนว่า ลูกจ้างสธ. พกส. โดยภาพรวมกว่า 1 แสนคน ทุก 4 ปีเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่มีเลย เราจ้างต่อตลอด ยกเว้นประพฤติไม่ดีจริงๆ ซึ่งส่วนน้อยมาก เรื่องความมั่นคงของการจ้างจึงไม่ใช่ต้องกังวล ส่วนเรื่องการไปทำธุรกรรม กู้ซื้อบ้าน เรื่องนี้ทาง สธ.รับเรื่องและหาทางออกตรงนี้ร่วมกัน

3.ให้ยกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่มีความมั่นคง เช่น ลูกจ้างรายวัน รายคาบ ตรงนี้ต้องกราบเรียนว่าเราเห็นความสำคัญของพนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างทุกคน ซึ่งภาพรวมเราทำแทบไม่มีปัญหา แต่จากข้อมูลพบว่ามีบางพื้นที่มีปัญหาการจ้าง ภาพรวมเรามีนโยบายเน้นดูแลบุคลากรให้ดีที่สุด เมื่อมีข้อมูลใดที่เป็นปัญหาเราพร้อมรับเรื่อง และนำไปพิจารณาแก้ไขต่อไป  4.ส่วนเรื่องขอให้ พกส. และลูกจ้างในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้รับค่าเสี่ยงภัยเหมือนข้าราชการ ขอเรียนว่า ทางผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องนี้มากและจะเร่งดำเนินการ

“5.เรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิดสำหรับพนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างทุกประเภทนั้น ขอเรียนว่า อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว มีการติดตามเรื่องว่า อยู่ในขั้นตอนขอเสนอสงบประมาณ ทั้งวิชาชีพ และสายสนับสนุนทั้งหมด มีการของบฯ ไม่ต้องกังวล และ 6. การปรับโอทีให้เหมาะสมนั้น จากประกาศที่ออกไปมีการดำเนินการแล้ว และท่านปลัดสธ.ย้ำว่าให้เร่งดำเนินการ” นพ.รุ่งเรือง กล่าว

นพ.รุ่งเรือง กล่าวอีกว่า  ทั้ง 6 ข้อเราเห็นความสำคัญ หลายข้อได้ทำอยู่แล้ว จึงขอให้มั่นใจ และสามารถกลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของตนเองได้ เราเร่งขั้นตอนเต็มที่ บางเรื่องเกินอำนาจกระทรวงฯ ต้องทำข้อตกลง จึงต้องใช้เวลา แต่ทั้งหมดเราทำหมด ผู้บริหารทุกคนให้ความสำคัญหมด  

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : “อนุทิน” แจงม็อบลูกจ้างฯ ร้องหากไม่พบรมว.สธ. ขอปักหลักค้างคืน! ย้ำ! เราดูแลทั้งหมด แต่ทุกอย่างมีขั้นตอน

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org