ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"อนุทิน" เยี่ยม "โรงพยาบาลสงขลา" บุคลากรแห่ให้กำลังใจ ยก ผลงาน สธ.พาไทยขึ้นชั้นผู้นำโลกด้านบริการสุขภาพ พร้อมยกความสำเร็จให้บุคลากรทุกคน

24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  ติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 โดยระหว่างการตรวจเยี่ยม พบว่าบรรยากาศเป็นอย่างคึกคัก มีบุคลากรของทางโรงพยาบาล มาต้อนรับเป็นจำนวนมาก ทั้งการขอเซลฟี่เดี่ยว เซลฟี่หมู่ และการมอบดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวกับบุคลากรโรงพยาบาลว่า วันนี้ ตนมารับฟังปัญหา และอุปสรรค ในการทำงานของพวกท่าน ซึ่งมีการรายงานเข้ามาแล้ว ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ขอสัญญาว่าจะนำไปแก้ไข เพราะเมื่อปัญหาของท่านหมดไป การบริการประชาชน ก็ย่อมยอดเยี่ยมขึ้นไปอีก 

จากนั้น นายอนุทิน ได้กล่าวสรุปผลงานกระทรวงฯ รอบ 4 ปี โดยย้ำว่า เป็นความสำเร็จร่วมกับของบุคลากรทุกคน  นายอนุทิน ระบุว่า ไทยแก้ไขวิกฤตโรคระยาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นานาชาติยอมรับ นี่ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจ และสะท้อนความสามารถของท่านทุกคน

เราได้รับการจัดสรรงบประมาณ กระจายไปทั่วทุกโรงพยาบาล เพื่อให้ท่านได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ไทยได้พัฒนาศักยภาพทางสาธารณสุข จนได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อความพร้อมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาค กลายเป็นประเทศที่ถูกมองเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข และมีความพร้อมที่จะเป็น Health Hub ของโลก 

ความมั่นใจที่เกิดขึ้น ทำให้เราเปิดประเทศได้อย่างมั่นใจ เราคือผู้นำในการฟื้นคืนเศรษฐกิจไทย เราทำให้คำว่า Health for Wealth เป็นจริง กับการบริการประชาชนในประเทศ เรามีทั้งโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ , มะเร็งรักษาทุกที่, ฟอกไตฟรี, สวัสิการผู้สูงอายุ 

"อีกสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันจนประสบความสำเร็จ และหลายประเทศในโลกกำลังเดินตาม นั่นคือการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด และทำให้ยาจากพืชสมุนไพรกัญชากลายเป็นหนึ่งในบัญชียาที่แพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน สามารถใช้รักษาคนไข้ได้อย่างครอบคลุม เกิดพืชเศรษฐกิจใหม่"