ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด 77 จังหวัด และกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 เมษายน   ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การกวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 77 รูป บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำ 77 จังหวัด จากนั้นได้มีพิธีสรงนำพระพุทธนิรามัย พระพุทธแสนสุขพุทธปัญญา และรดน้ำดำหัว ขอพรจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข