ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์” ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แทนผอ.สวรส.เดิมที่จะหมดวาระ 6 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครม. ณ ตึกสันติไมตรี โดย ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) เนื่องจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเดิม (นพ.นพพร ชื่นกลิ่น) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) แล้ว