สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 • 205 รพ.ร่วมเคลื่อนนโยบาย รพ.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล “รพ.ทั่วไทย ใช้ยาคุ้มค่า ปลอดภัย ไม่ซ้ำซ้อน” มุ่งใช้ยาอย่างพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยา ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลก ด้วยแนวทางการจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริมใน 13 กลุ่มยานำร่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอสำหรับการใช้ยาได้อย่างปลอดภัย
  2016-08-04 11:04
 • กรุงเทพธุรกิจ - สถานการณ์สุขภาพของคนไทยในช่วง10 ปีข้างหน้า เผชิญกับความท้าทายหลากหลาย ไม่เฉพาะพฤติกรรมการบริโภค และโรคติดต่อใหม่ๆ ที่จู่โจมเข้ามาถึงลมหายใจของเราเท่านั้น แต่ยังมีความผันผวนของสภาพอากาศที่เลวร้ายรุนแรง ทั้งฝน หนาว ร้อน แล้ง ล้วนเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ เพื่อวาด "ภาพอนาคตระบบสุขภาพ" (Foresight Research) ในทศวรรษหน้า
  2014-02-06 14:10
 • กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  2014-01-03 11:39
 • ไทยโพสต์ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.และเนคเทค)
  2013-12-27 06:58
 • มติชน - ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริ ชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ สวรส.นำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลระบบสุขภาพมาขับเคลื่อนให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบการบริการที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตร้อยละ 10 โดยเฉพาะในกลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2013-11-22 07:22
 • โพสต์ ทูเดย์  - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปัจจุบันชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งมิได้ตั้งต้นด้วยตัว ส. เหมือนองค์กรตระกูล ส.อื่นๆแต่ถือเป็นหนึ่งในองค์กรตระกูล ส.เพราะเกิดจากความคิดและการผลักดันขององค์กรตระกูล ส. คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. โรงพยาบาลบ้านแพ้วเดิม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีสถานะเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้ "ออกนอกระบบ" ไปเมื่อปีพ.ศ. 2543 โดย สวรส.สมัยนั้นใช้ "วิกฤตเป็นโอกาส" จากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ.
  2013-11-19 12:26
 • มติชน - น่าคิดว่า เหตุใด...คนอย่าง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุค "พรรคไทยรักไทย" ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ "นโยบายปฏิรูปคลื่นคิดข่าวระบบสาธารณสุข" ของรัฐบาล "พรรคเพื่อไทย" ภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าเหมือนการ "ถอยหลังเข้าคลอง" ทั้งๆ ที่คนไทยทั้งประเทศต่างรู้ดีว่าทั้งสองพรรคการเมืองรวมทั้งตัวของ นพ.สุรพงษ์เอง ก็คือคนที่มาจากกลุ่มก้อนเดียวกัน
  2013-10-25 07:19
 •  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ในอดีตคนไทยมีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องภาษาและลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในแวดวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน เคยมีความพยายามผลักดันคนไทยให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีสาธารณสุขระหว่างประเทศ เช่น การวางแผนให้ นพ.ประกอบ ตู้จินดา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก จนทำท่าว่าจะสำเร็จ เพราะอาจารย์ประกอบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับสูง เคยทำหน้าที่เป็นถึงประธานสมัชชาอนามัยโลก แต่ผลสุดท้ายไม่สำเร็จเพราะ "ภรรยาไม่อนุญาต"
  2013-10-01 10:18
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ร้อนตั้งแต่ยังไม่รับตำแหน่ง สำหรับเก้าอี้ของนพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คนใหม่ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา หลังถูกกล่าวหาจากชมรมแพทย์ชนบทมาตลอดว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากมีความสนิทสนมกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เจ้าตัวยอมรับว่า ได้รับมอบหมายงานสำคัญจาก นพ.ประดิษฐ เพื่อนสนิทให้ สวรส.มาช่วยสนับสนุนการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ โดยติดตามระบบเชิงวิชาการตั้งแต่การประเมินตัวชี้วัด การจัดการคน-เงิน-ของ ให้บริการประชาชนได้เต็มที่ ทำลายกำแพงเดิมๆ ที่เคยมีระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
  2013-09-18 06:33
 • หนังสือพิมพ์มติชน - สธ.เล็งยุบ'สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ' ตั้งองค์กรอิสระ'เคลียริ่ง เฮ้าส์' เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 3 กองทุน ภายในปี 2558
  2013-09-17 06:32
 • ฉบับนี้แนะนำให้รู้จักกับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่13 ส.ค.ที่ผ่านมา คุณหมอสมเกียรติจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2531 รวมถึงศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี2535 และศึกษาวิจัยด้านศัลยศาสตร์ภาวะวิกฤต ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐ อีกด้วย
  2013-09-01 08:42
 • เมื่อวันที่ 16 ส.ค.
  2013-08-17 13:21

Pages