ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการ ก.พ. ยืนยันหนังสือยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์โควิด-19 ไม่เกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสองของ สธ. คนละเรื่อง เหตุหนังสือล่าสุดเป็นกรณีแนวทางการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก ส่วนการบรรจุขรก.กระทรวงสาธารณสุข ยังอยู่ในขั้นตอน ไม่มีการยกเลิก

ตามที่มีหนังสือลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ส่งถึงกระทรวง กรม จังหวัดต่างๆ เรื่อง การยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   ลงนามเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความกังวลใจว่า จะรวมถึงการยกเลิกการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานโควิดรอบสองกว่า 3 หมื่นคน ที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วยหรือไม่นั้น ขณะที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเตรียมทำหนังสือสอบถามก.พ.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้สัมภาษณ์ Hfocus ถึงกรณีดังกล่าวว่า หนังสือดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิดรอบสองแต่อย่างใด แต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาช่วงที่โควิดพีคๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการในทุกส่วนราชการ ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแนวทางการอำนวยความสะดวกให้แก่การสรรหา เช่น การประชุมออนไลน์ได้ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขออัตรากำลังแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวถามว่าเนื่องจากบุคลากรมีการเผยแพร่คำสั่งดังกล่าวเป็นกระดาษแผ่นเดียว ทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า อาจยกเลิกการบรรจุโควิดรอบสองหรือไม่ นายปิยวัตน์ กล่าวว่า ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้องกัน กรณีการบรรจุข้าราชการรอบสองนั้น ตนเข้าใจว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังทบทวนข้อมูลอยู่

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : บุคลากรสธ.เซ็ง! หนังสือ ก.พ.ประกาศยกเลิกแนวทางสรรหาบุคคลรับราชการในสถานการณ์โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)  ที่ นร.1004/ว10 ลงนามโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เรื่อง การยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ส่งถึงกระทรวง กรม จังหวัดต่างๆ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยระบุใจความว่า

ตามหนังสืออ้างถึง ก.พ. กำหนดแนวทางเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือตามที่ ก.พ.จะกำหนดต่อไป

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงไป ก.พ.จึงขอยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือที่อ้างอิง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

 

ข่าวอื่นๆ 

-สธ.ร่วม ก.พ. จัดทำแนวทางแก้ปัญหาภาระงาน ความก้าวหน้า ขวัญกำลังใจบุคลากร รอครม.พิจารณา