ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เผยแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ทั้งรองปลัด ผู้ตรวจฯ อธิบดี ต้องรอ ครม.ชุดใหม่ เป็นธรรมเนียมมารยาท ขณะที่ผู้เกษียณอายุราชการประเภทบริหาร ก.ย.นี้มี 8 คน รอลุ้นสลับย้ายเก้าอี้!

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)   ระดับรองปลัดสธ. ผู้ตรวจราชการฯ และอธิบดีรวม 8 ท่านจะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ จะมีการเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่ใช่หรือไม่ ว่า เป็นไปตามกติกา โดยขณะนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว จากนี้ก็ต้องรอการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ขึ้นมา ซึ่งถ้าตามธรรมเนียมมารยาทก็ต้องรอ ครม.ชุดใหม่ก่อน จึงจะเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารแทนท่านที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากกลไกการรับรองข้าราชการระดับสูง ต้องมีครม. หากไม่มีก็แต่งตั้งไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า น่าจะแต่งตั้งผู้บริหารแทนท่านที่เกษียณอายุราชการก่อนตุลาคมนี้หรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า  คงบอกไม่ได้ว่า ทันหรือไม่  ต้องรอติดตามก่อน

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปลัดสธ.กล่าวสั้นๆว่า  “ไม่ทราบครับ”

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “เศรษฐา” นั่งนายกฯ คนที่ 30 ส่วน “รมว.สธ.คนใหม่”  กลับมาที่เพื่อไทย หากตกลงได้เสนอภายใน 25 ส.ค.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับผู้บริหารระดับสูงประเภทบริหาร ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายน 2566 มีจำนวน 8 ท่าน ทั้งระดับรองปลัดกระทรวงฯ  ผู้ตรวจราชการ และอธิบดีกรมต่างๆ  

1.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.

2.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

3.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

4.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

5.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

8.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยจะมีอธิบดีอยู่ 3 ท่าน ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ คือ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  อธิบดีกรมการแพทย์ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนรองปลัดสธ.ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ มี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ และนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช