ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงฯ แต่งตั้ง “น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์” หรือหมอก้อย ภรรยา "หมอชลน่าน" เป็นคณะที่ปรึกษา มีผลตั้งแต่ 14 ก.ย.66 ที่ผ่านมา เตรียมช่วยสวัสดิภาพ สวัสดิการของพี่น้องชาวสาธารณสุข

 

หลังจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เข้ารับตำแหน่งนั้น ช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขาฯ รมว.สธ. คือ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส. เป็นที่ปรึกษา ส่วนเลขาฯ คือ น.ต.นพ.พลเทพ สุนทโร  เป็นเลขาฯว่าการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ล่าสุดมีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1290/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงนามวันที่ 14 กันยายน 2566

2.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1291/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผล 14 กันยายน 2566

ต่อมาเพจ หมอชลน่านfcไม่มีดราม่า โพสต์ข้อมูลว่า พญ. นวลสกุล บำรุงพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ริเริ่มวางรากฐานระบบเครือข่ายพยาบาลประชาสัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ. 2534ได้รับการแต่งตั้งจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ด้านการสื่อสารสาธารณสุข (แบบไม่มีเงินเดือน และไม่ใช่ ขรก.การเมือง) เตรียมต่อยอด #ทีมงานดีต่อใจ #CareD+  ทีมงานผู้ช่วยเหลือญาติผู้ป่วยประสานงานคล่องตัวขึ้น ลดความวิตกกังวลใจ  ในพื้นที่ห้องฉุกเฉิน และเป็นที่ปรึกษาด้านสวัสดิภาพสวัสดิการของพี่น้องชาวสาธารณสุข เพื่อผู้ให้มีความสุข ส่งมอบความสุขให้พี่น้องประชาชน  #30Baht➕️ และ #CareD+Team ใส่ใจดีต่อใจประชาชน
พญ.นวลสกุล เคยได้รับรางวัล ผู้ผลิตสื่อสาธารณสุขดีเด่น จากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน และรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ของสยช. เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยาสาร Fitness Magazine