ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุขหารือร่วม 3 ชมรมองค์กรแพทย์ ทั้ง ชมรมนพ.สสจ. ชมรม รพศ.รพท. และชมรม รพช. ขับเคลื่อน 13 ประเด็น 30 บาทพลัส พร้อมประกาศส่งนโยบายถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 5 แสนคน 22 ก.ย.นี้ ล่าสุดเขตสุขภาพที่ 8 เสนอมีความพร้อมขอร่วมหลังนำร่อง 4 เขตสุขภาพ  คาดต้นปี 68 ครบทุกพื้นที่ ส่วนรพ.สต.ถ่ายโอนไม่กระทบ จ่อทำร่วมไร้รอยต่อผ่าน บอร์ดสุขภาพระดับชาติ

 

เมื่อวันที่ 21กันยายน  ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข ร่วมกับ 3 ชมรมด้านสาธารณสุข คือ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน โดย นพ.ชลน่านให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า  ในส่วนการจัดทำแผนวันนี้ เป็นแผนขับเคลื่อนตามนโยบาย 13 นโยบายที่จะรองรับ 30 บาทพลัส ที่เราประกาศ Quick Win 100 วัน ก็จะมีลงสู่แผนการปฏิบัติทั้ง 13 เรื่อง ถ้าทำแผนเสร็จก็จะนำเสนอแผนเข้าสู่การขับเคลื่อนประกาศ โดยวันที่ 22 กันยายน จะเป็นวันที่ตนประกาศกับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 5 แสนกว่าคนของ สธ.

หารือ 3 ชมรมองค์กรแพทย์ Quick Win ทั้ง 13 ประเด็น โดยเฉพาะบัตรปชช.ใบเดียว

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จากการหารือกับทั้ง 3 ชมรม เราเน้นเป็นพิเศษทุกเรื่อง เพราะเป็น Quick Win ส่วนจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ ขึ้นกับประเด็นที่กำหนด เช่น เรื่องบริการปฐมภูมิ ดิจิทัลสุขภาพ เกี่ยวเนื่องต้องเน้น เพราะจะเป็นโครงข่าย หรือ One ID Card Smart Hospital เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะเน้นย้ำให้รับรู้รับทราบนโยบาย ต่อไปประชาชนต้องได้รับบริการที่สะดวกสบาย ไม่แออัด สามารถนัดหมายได้ ก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าถึงบริการได้ ซึ่ง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะผู้กำกับ เราคาดหวังขนาดว่า One Province One Hospital 1 จังหวัด เสมือนมี 1 รพ. ไม่ได้จับ รพ.ทุกที่มารวมกัน ทุกที่ทำหน้าที่ตนเอง แต่ใช้กลไกการบริหารเชื่อมโยง ให้ประชาชนรู้สึกว่า นี่คือ รพ.ของประชาชน เหมือนมี 1 รพ. มาตรฐาน การดูแล การสนับสนุน เอื้อต่อกัน มีความมั่นใจว่า แม้จะมาตรงนี้ แพทย์ก็คือแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดทั้งหมด  

ล่าสุดเขตสุขภาพที่ 8 เสนอร่วมบัตรปชช.ใบเดียว

เมื่อถามว่าบัตรประชาชนใบเดียว มีข้อเสนอหรือข้อกังวลอะไรจากทางชมรมต่างๆ หรือไม่  นพ.ชลน่านกล่าวว่า เท่าที่ฟัง เนื่องจากเราประกาศนำร่องก่อนใน 100 วัน ใน 4 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 1 , 4 ,9 และ 12 ซึ่งเขตสุขภาพอื่นเท่าที่ฟังยังไม่มีข้อกังวลอะไร เพียงแต่เขาก็อยากทำ ตนก็ให้แนวทางว่า ถ้าเราประกาศนำร่อง 4 เขตสุขภาพ การประเมินผลลัพธ์ที่เราคาดหวัง เพราะการประกาศ Quick Win งสำคัญที่สุดนอกจากระบวนการทำหน้าที่แล้ว ผลลัพธ์ที่คาดหวังเห็นผลทันตาเกิดขึ้นจริง ก็จะนำสิ่งนั้นมาประเมินและขยายต่อสำหรับเขตที่พร้อมรองรับ จริงๆ มีหลายเขตเสนอมา แต่เราเลือก 4 เขตก่อน เช่น เขต 8 ก็เสนออยากจะทำ แต่ขอเอา 4 เขตนี้ก่อน

พร้อมประเมินขยายเขตสุขภาพอื่นๆ คาดต้นปี 68 ครบทุกพื้นที่

เมื่อถามต่อว่าอีก 8-9 เขตสุขภาพจะกำหนดว่าควรเริ่มบัตรประชาชนใบเดียวเมื่อไร หรือขึ้นกับความพร้อม  นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราจะประเมินบนความพร้อมของผู้บริหารระดับเขต เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติระดับเขตที่เสนอตัวเข้ามา อย่าง 4 เขตคือเสนอตัวเข้ามา เราก็ไปดูและคัดเลือกมา มั่นใจว่าไม่เกินต้นปี 2568 เราน่าจะประกาศได้ครบทั้งหมด ปี 2567 พยายามจะเร่งให้ครบทั้งหมด

บัตรปชช.ใบเดียวไม่กระทบ รพ.สต.ถ่ายโอน เล็งใช้กลไกบอร์ดสุขภาพระดับชาติเชื่อมประสาน

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจังหวัดที่มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ไปแล้ว การใช้บัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมต่อกันจะมีปัญหาหรือไม่  นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ใน รพ.สต.เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิ เรามุ่งเน้นยกระดับปฐมภูมิให้มีจุดเชื่อมโยง โดยเฉพาะเพิ่มศักยภาพ ในยุคนี้ระบบไอทีดี เป็นดิจิทัล เราใช้กลไกตรงนี้สร้างความเข้มแข็งปฐมภูมิในการบริการชุมชน การเชื่อมโยงระหว่างแพทย์ของเรา เราใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซีนเข้าไป เพราะฉะนั้น ใน รพ.สต.ก็จะมีแพทย์คอยให้การดูแล ได้รับยาจาก อสม. ก็จะเป็นกลไกเชื่อมโยงกัน เราแก้ปัญหาตรงนี้ โดยทำให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบาย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติขึ้นมารองรับ พูดคุยเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นปัญหาเรื่องของสังกัด จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน