ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เดินหน้าของบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19 ล็อตครึ่งเดือนหลังมิ.ย. - ก.ย. 2565 วงเงิน 3,749.69 ล้านบาท จ่ายให้บุคลากรฯปฏิบัติงานตามเงื่อนไขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง อยู่ที่ ก.พ.และก.พ.ร. ขณะนี้กำลังมองไปข้างหน้าทำยุทธศาสตร์แผนกำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศ

 

ผู้สื่อข่าว Hfocus ได้มีการติดตามการจัดสรรเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด19 อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นเงินค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด19 ที่ผ่านมา โดยที่เป็นประเด็นคือ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(ค้างจ่าย ก.ค.64-ก.ย.65) วงเงินทั้งสิ้น 6,745.64 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรวงเงิน 2,995.95 ล้านบาท (18 ส.ค.66) เป็นเงินค่าตอบแทนของช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - ครึ่งเดือนแรกมิถุนายน 2565  ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้มีการดำเนินการจัดสรรให้ทั้งในกระทรวงและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้นจ่ายแล้วจำนวน 1,362.76 ล้านบาท เท่ากับจ่ายแล้ว 100% 

ส่วนนอกสังกัดกระทรวงฯ เบิกจ่ายแล้ว 1,288.88 ล้านบาท  คิดเป็น 78.92% คงเหลือ 344.31 ล้านบาท หรือ 21.08%

2.กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเสนอของบวงเงินอีก 3,233.18 ล้านบาท และเป็นของนอกกระทรวงสาธารณสุขอีก 516.51  ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดระหว่างครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน จนถึงกันยายน 2565 รวมเป็นวงเงิน 3,749.69 ล้านบาท

 

อ่านต่อ : https://www.hfocus.org/content/2024/05/30618