,

ยุติปัญหาเอดส์ ให้โรคเอดส์เป็นศูนย์พร้อมกันทั่วโลก

Mon, 2014-12-01 16:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS Epidemic) ให้โรคเอดส์เป็นศูนย์พร้อมกันทั่วโลก ภายในพ.ศ.2573 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57