ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรคและโรคระบบทางการหายใจระดับชาติ ประจำปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมปาฐกถาพิเศษ ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคฯ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทิศทางการดำเนินงานแก่แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุข ให้เกิดเครือข่ายการดูแลรักษาวัณโรค ลดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กทม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558