ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.เวอรา ลุยซา ดา คอสตา อี ซิลวา (Dr.Vera Luiza da Costa e Silva) เลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Head of the Convention Secretariat WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมประชุม ที่ห้องรับรองชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี