มยุรา กุสุมภ์

 • “อาจารย์บันดาลใจ” ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (19 สิงหาคม 2558-10 กรกฎาคม 2562)
  2019-08-23 16:01
 • เขตสุขภาพที่ 9 “นครชัยบุรินทร์” จัดงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต “เด็กอัจฉริยะแสนดี” หลังผลสำรวจพบไอคิวเด็ก ป.1 ต่ำกว่ามาตรฐาน เร่งแก้ไขในกลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็ก พร้อมพัฒนางานต่อเนื่อง เพื่อเด็กไทย “สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย”
  2018-03-15 14:06
 • กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 เน้นความปลอดภัยทางถนน การป้องกันปัญหาการบาดเจ็บความรุนแรงในกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ด้อยโอกาส
  2018-02-11 18:50
 • "ประเทศไทยปักหมุด...หยุดเชื้อดื้อยา” เดินหน้าแผนชาติ 60-64 สวรส.ร่วมหนุนวิจัย ลดใช้ยา ลดป่วย ลดตาย พร้อมพัฒนาระบบ
  2017-12-25 18:51
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชม 3 ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 2 สามรถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นต้นแบบการดำเนินงานในหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2017-12-11 09:53
 • 25 องค์กรประกาศ ‘ประเทศไทยปักหมุด...หยุดเชื้อดื้อยา’ ตั้งเป้าลดผู้ป่วยจากเชื้อดื้อยา 50% ภายในปี 64 วางยุทธศาสตร์จัดการยาต้านจุลชีพ 6 ด้าน หวั่นหากทั่วโลกไม่จัดการจะเกิดผู้เสียชีวิตจากการดื้อยา 10 ล้านคนในปี 93 ขณะที่พฤติกรรมการใช้ยาคนไทยที่ส่งผลต่อเชื้อดื้อยา ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นใน 3 โรคยอดฮิต “หวัด-แผล-ท้องเสีย” ซื้อยาตามคนอื่นและหยุดยาเมื่ออาการดีขึ้น
  2017-11-24 22:05
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด มุ่งจัดระบบบริการปฐมภูมิเต็มรูปแบบ
  2016-07-25 07:48
 • “หมอปิยะสกล” เคลียร์ใจด่วนกับผู้บริหาร/จนท.สปสช. แจงกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช.หลังมีกระแสต้านไม่โปร่งใส ยืนยันไม่เคยล๊อบบี้ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ดึง “หมอประทีป” นั่งที่ปรึกษา พร้อมเดินหน้าสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ย้ำต้องมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ชี้หลักประกันสุขภาพของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ ต่างชาติชื่นชม ไม่เคยมีความคิดล้มล้างแม้แต่น้อย ข้องใจคนจับไปประเด็นเพื่อสร้างกระแสต่อต้าน  
  2016-07-07 17:22
 • สธ.พร้อมด้วยองค์กรด้านการวิจัยและสุขภาพ ร่วมทบทวนบทบาทและพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สวรส.ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไปร่วมพัฒนาบทบาท คาดหวังปรับบทบาทภารกิจ ตลอดจนปรับโครงสร้าง สวรส.สู่การเป็นหน่วยงานวิจัยสุขภาพระดับชาติ หรือ National Institutes of Health (NIH)
  2016-06-21 18:47
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยจังหวัดลพบุรี มีผู้สูงอายุเกือบ 1 แสนคน มากกว่า 5.5 หมื่นคนเจ็บป่วยเรื้อรัง เข้าสู่ภาวะพึ่งพิง บูรณาความร่วมมือกับพัฒนาสังคมฯจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในตำบล 55 ตำบล 59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย “ลพบุรีโมเดล”  
  2016-02-23 12:24
 • , , ,
  พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.เวอรา ลุยซา ดา คอสตา อี ซิลวา (Dr.Vera Luiza da Costa e Silva) เลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Head of the Convention Secretariat WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมประชุม ที่ห้องรับรองชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทร
  2015-11-24 16:30
 • นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ นายโจอาควิน ดูอาโต (Mr. Joaquin Dauto) Worldwide Chairman, Pharmaceuticals of Johnson and Johnson และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะร่วมให้การต้อนรับ ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
  2015-10-18 19:30

Pages