ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND :ประเทศไทยโปร่งใส” ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558