Taxonomy term
 • Thursday, June 07, 2012
  19:22
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศความสำเร็จพัฒนาเทคนิคตรวจพันธุกรรมป้องกันการแพ้ยาจนเกิดภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจากยา 3 ชนิด
  2012-06-07, 19:22
 • Wednesday, June 06, 2012
  08:39
  อุตสาหกรรมยาในไทยถือว่าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถส่งออกไปในประเทศสมาชิกได้หมด ยกเว้น อินโดนีเซีย เนื่องจากติดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาในประเทศที่เข้มงวดไม่เหมือนประเทศอื่น โดยกำหนดให้ต้องมีจดทะเบียนร่วมกับบริษัทยาในประเทศดำเนินการ และต้องแสดงสูตรยา ซึ่งจุดนี้น่ากังวลมากอาจ มีการนำสูตรยาของไทยไปใช้ได้
  2012-06-06, 08:39
 • Tuesday, June 05, 2012
  15:27
  กรมวิทย์ฯ จับมือ USP จัดประชุมเพิ่มความรู้ด้านห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิตยาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้การกำกับดูแลคุณภาพยาที่ผลิตในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
  2012-06-05, 15:27
 • Monday, May 28, 2012
  13:11
  สธ.ชี้กม.เชื้อโรคฯตกยุคแล้ว แถมไม่ควบคุมภาครัฐ เร่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขร่วมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพื่อควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีความรุนแรงไปสู่ประชาชน
  2012-05-28, 13:11
 • Friday, May 25, 2012
  16:24
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เร่งส่งเสริมความรู้ด้านการเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ดีให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2012-05-25, 16:24

ความคิดเห็นล่าสุด

Sattawat
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
Anonymous
1 วัน 17 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Sattawat
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
Anonymous
1 วัน 17 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน