Taxonomy term
 • Thursday, June 07, 2012
  19:22
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศความสำเร็จพัฒนาเทคนิคตรวจพันธุกรรมป้องกันการแพ้ยาจนเกิดภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจากยา 3 ชนิด
  2012-06-07, 19:22
 • Wednesday, June 06, 2012
  08:39
  อุตสาหกรรมยาในไทยถือว่าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถส่งออกไปในประเทศสมาชิกได้หมด ยกเว้น อินโดนีเซีย เนื่องจากติดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาในประเทศที่เข้มงวดไม่เหมือนประเทศอื่น โดยกำหนดให้ต้องมีจดทะเบียนร่วมกับบริษัทยาในประเทศดำเนินการ และต้องแสดงสูตรยา ซึ่งจุดนี้น่ากังวลมากอาจ มีการนำสูตรยาของไทยไปใช้ได้
  2012-06-06, 08:39
 • Tuesday, June 05, 2012
  15:27
  กรมวิทย์ฯ จับมือ USP จัดประชุมเพิ่มความรู้ด้านห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิตยาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้การกำกับดูแลคุณภาพยาที่ผลิตในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
  2012-06-05, 15:27
 • Monday, May 28, 2012
  13:11
  สธ.ชี้กม.เชื้อโรคฯตกยุคแล้ว แถมไม่ควบคุมภาครัฐ เร่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขร่วมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพื่อควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีความรุนแรงไปสู่ประชาชน
  2012-05-28, 13:11
 • Friday, May 25, 2012
  16:24
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เร่งส่งเสริมความรู้ด้านการเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ดีให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2012-05-25, 16:24

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 14 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 14 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน