Taxonomy term
 • Tuesday, October 16, 2012
  09:27
    เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการเป็นระดับตำแหน่งสูงขึ้น (คลข.) ที่มี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ เป็นประธาน เสนอชื่อให้เลือกว่า ได้เลือกและนำเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.แล้ว
  2012-10-16, 09:27
 • Thursday, June 28, 2012
  17:55
  สธ.วอนประชาชนเชื่อมือโรงพยาบาล ร้านขายยา และสถานพยาบาล ในการจ่ายยา เพราะมีการจัดทำ “กรีนบุ๊ก” หรือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต ไว้ใช้พิจารณาประกอบการเลือกซื้อยาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์ วพ. แต่ยังอุบข้อมูลให้เฉพาะแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น ปชช.หมดสิทธิ์ดู
  2012-06-28, 17:55
 • Monday, June 11, 2012
  09:12
    นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2544 จะมีการจัดระดับความรุนแรงของเชื้อ ในการออกใบอนุญาตจะพิจารณาจากมาตรฐานห้องแล็บและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อในแต่ระดับความรุนแรงด้วย โดยไม่มีข้อยกเว้น กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ครอบครองเชื้อโรคที่จัดอยู่ในระดับความรุนแรงใด จะต้องมีมาตรฐานห้องแล็บและคุณสมบัติของบุคลากรในระดับที่มีความปลอดภัยต่อการครอบครองเชื้อในระดับความรุนแรงที่ขอรับใบอนุญาต จึงจะได้รับใบอนุญาต
  2012-06-11, 09:12
 • Thursday, June 07, 2012
  19:22
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศความสำเร็จพัฒนาเทคนิคตรวจพันธุกรรมป้องกันการแพ้ยาจนเกิดภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจากยา 3 ชนิด
  2012-06-07, 19:22
 • Wednesday, June 06, 2012
  08:39
  อุตสาหกรรมยาในไทยถือว่าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถส่งออกไปในประเทศสมาชิกได้หมด ยกเว้น อินโดนีเซีย เนื่องจากติดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาในประเทศที่เข้มงวดไม่เหมือนประเทศอื่น โดยกำหนดให้ต้องมีจดทะเบียนร่วมกับบริษัทยาในประเทศดำเนินการ และต้องแสดงสูตรยา ซึ่งจุดนี้น่ากังวลมากอาจ มีการนำสูตรยาของไทยไปใช้ได้
  2012-06-06, 08:39
 • Tuesday, June 05, 2012
  15:27
  กรมวิทย์ฯ จับมือ USP จัดประชุมเพิ่มความรู้ด้านห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิตยาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้การกำกับดูแลคุณภาพยาที่ผลิตในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
  2012-06-05, 15:27
 • Monday, May 28, 2012
  13:11
  สธ.ชี้กม.เชื้อโรคฯตกยุคแล้ว แถมไม่ควบคุมภาครัฐ เร่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขร่วมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพื่อควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีความรุนแรงไปสู่ประชาชน
  2012-05-28, 13:11
 • Friday, May 25, 2012
  16:24
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เร่งส่งเสริมความรู้ด้านการเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ดีให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2012-05-25, 16:24

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
1 วัน 9 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน