Taxonomy term
 • Thursday, August 28, 2014
  16:22
  28 ส.ค.
  2014-08-28, 16:22
 • Thursday, August 28, 2014
  16:18
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามกับรัฐบาลญี่ปุ่น ในการเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทางห้องปฎิบัติการด้านการวินิจฉัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการวินิจฉัย และการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคเพื่อประเมินการดื้อต่อยาต้าน วัณโรค โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยลดปัญหาวัณโรคของทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
  2014-08-28, 16:18
 • Tuesday, August 26, 2014
  18:00
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา 
  2014-08-26, 18:00
 • Saturday, August 16, 2014
  17:51
  กระทรวงสาธารณสุข เข้ม 2 มาตรการรองรับโรคไวรัสอีโบล่า มาตรการคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้ออีโบล่า และมาตรการตั้งรับสถานการณ์ภายในประเทศ เตรียมพร้อมสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อ นำเข้าชุดทดสอบที่สามารถตรวจการติดเชื้อได้ใน 8 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคของประเทศไทยที่มีมาตรฐานสูง ที่สำคัญโรคนี้ติดต่อได้ยาก เชื้อโรคอยู่ในเลือด และสารคัดหลั่ง การติดต่อต้องสัมผัสเชื้อเข้าทางบาดแผล หรือกระเด็นเข้าตา ไม่ติดต่อทางอาหาร น้ำดื่ม อากาศ
  2014-08-16, 17:51
 • Thursday, July 31, 2014
  13:39
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์ พัฒนาศักยภาพ "ระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ" ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจจับและรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ เน้น 5 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคแอนแทรกซ์ โรคฉี่หนู กาฬโรค โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนล์ และไวรัสเดงกี่
  2014-07-31, 13:39
 • Monday, July 28, 2014
  16:35
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยาสมุนไพร ใบทุเรียนเทศ โดยเตรียมในรูปของน้ำคั้นจากใบสด สารสกัดด้วยน้ำของใบสดและสารสกัดด้วยน้ำของใบแห้ง นำมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง พบว่า สารสกัดด้วยน้ำของใบแห้งแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ เตรียมต่อยอดศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆ หากจะนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
  2014-07-28, 16:35
 • Monday, July 28, 2014
  16:31
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557
  2014-07-28, 16:31
 • Monday, July 28, 2014
  14:12
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการศึกษาพบเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาสายพันธุ์ IOL โดยส่วนใหญ่จะระบาดทางภาคใต้ของประเทศไทย สามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสจากแม่สู่ลูกได้ (transovarial Transmission) ทั้งยุงลายบ้านและยุงลายสวน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังโรคเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยได้
  2014-07-28, 14:12
 • Monday, July 21, 2014
  19:37
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด และมีการดื้อต่อสารเคมี โดยเฉพาะแมลงที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับกลยุทธ์และวิธีการควบคุมแมลงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
  2014-07-21, 19:37
 • Friday, July 18, 2014
  11:25
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 4 สถาบัน เพิ่มศักยภาพการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกทั่วประเทศให้มีมาตรฐานสากล มีความถูกต้อง แม่นยำส่งผลให้แพทย์ใช้ในการรักษา ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2014-07-18, 11:25

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 7 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 7 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน