ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันแม่เหล็กไม่สามารถดูดสารกัมมันตภาพรังสี พร้อมเผยผลการทดสอบแม่เหล็กติดประตูตู้เย็น (magnet) ไม่พบการดูดสารกัมมันตภาพรังสีที่ทำให้อาหารในตู้เย็นปนเปื้อนสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าแม่เหล็กติดประตูตู้เย็น (magnet) จะดูดสารกัมมันตภาพรังสีทำให้อาหารในตู้เย็นเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี เมื่อรับประทานอาหารนั้นทำให้เป็นมะเร็งได้ และมีการอ้างถึงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Princeton ที่พบว่า สัตว์ที่ให้กินอาหารจากตู้เย็นที่มีแม่เหล็กติดประตูตู้เย็นมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าสัตว์ที่ให้กินอาหารจากตู้เย็นที่ ไม่มีแม่เหล็กติดประตูตู้เย็น ดังนั้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ประชาชนที่ได้รับข่าวสารไม่เกิดความตื่นตระหนกและหวาดกลัว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จึงได้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก (Gauss meter) ทำการวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก (magnetic flux density) ของแม่เหล็กติดประตูตู้เย็นแบบต่างๆ ห้าแบบ โดยวัดโดยตรงที่แม่เหล็ก วัดที่ผนังประตูด้านในตรงกับตำแหน่งที่มีแม่เหล็กติด วัดภายในตู้เย็นตำแหน่งชั้นวางของแช่เย็น วัดภายในตู้เย็นตำแหน่งช่องวางผัก ผลไม้ และวัดความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณรอบบานประตูด้านในซึ่งมีแม่เหล็กประกอบอยู่ ผลการทดลองพบว่า ภายในตู้เย็นค่าความเข้มสนามแม่เหล็กลดลงอย่างมาก และต่ำมาก คือจาก 63.93 millitesla ลงไปเป็น 0.109 millitesla อีกอย่างหนึ่งพบว่าตัวแม่เหล็กของประตูตู้เย็นเองมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กสูงกว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กติดประตูตู้เย็นที่วัดภายในตู้เย็นเกือบ 400 เท่า กล่าวคือ ถ้าหากมีผลกระทบของสนามแม่เหล็กอยู่จริง ต้นตอของปัญหาคือแม่เหล็กของประตูตู้เย็นมากกว่าแม่เหล็กติดประตูตู้เย็น แต่เนื่องจากปัญหาไม่ได้มีอยู่จริง เพราะแม่เหล็กไม่สามารถดูดสารกัมมันตภาพรังสี 

นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า เครื่อง MRI ซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำอะตอมของไฮโดรเจน เพื่อนำมาสร้างภาพในการวินิจฉัยรอยโรค เครื่อง MRI ดังกล่าวใช้ความเข้มสนามแม่เหล็กสูงถึง 3,000 mT ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจากประตูตู้เย็นด้านในตรงตำแหน่งแม่เหล็กประดับถึง 30,000 เท่า ก็ไม่ได้มีปัญหาของการดูดสารกัมมันตภาพรังสี หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใด

“ต่อปัญหาการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้เครื่องสำรวจรังสี(Survey Meter) ทำการตรวจวัด พบว่า ได้ค่าอัตราปริมาณรังสีเฉลี่ยประมาณ 0.07 microsievert ต่อชั่วโมง ซึ่งอยู่ในระดับปกติของปริมาณรังสีพื้นฐาน กล่าวคือ ไม่พบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณรังสีแต่อย่างใด ซึ่งห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐาน ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก  ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวัดปริมาณรังสีในระดับทุติยภูมิของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Collaborating Centre for Secondary Standard Dosimetry Laboratory In South East Asia Region) และจากผลการทดลองยืนยันได้ว่าแม่เหล็กไม่สามารถดูดสารกัมมันตภาพรังสีได้

จึงขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหรือตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เพราะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน รวมทั้งมีการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเท็จ เพราะจากการตรวจสอบข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่า ทางมหาวิทยาลัย Princeton ได้ออกมาปฏิเสธบทความเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้มีการกล่าวอ้างอีกด้วย” นพ.อภิชัย กล่าวทิ้งท้าย