Taxonomy term
 • Saturday, February 02, 2019
  11:00
  สถาบันพระบรมราชชนก เตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตบัณฑิตที่ดีให้สังคมและประเทศชาติ
  2019-02-02, 11:00
 • Wednesday, May 30, 2018
  11:04
  สธ.เผย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.... เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก เพื่อให้การผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับแผนของกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการผลิตบุคลากร สร้างงานวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอ สนช. ออกเป็นกฎหมายต่อไป
  2018-05-30, 11:04
 • Sunday, April 22, 2018
  17:19
  หมอรุ่งฤทัย เผยยก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง” ส่งผลเกิดความคล่องตัวบริหาร พร้อมยกระดับงานวิชาการ ตอบสนองการผลิตกำลังคนในระบบสุขภาพ รองรับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพของ สธ. เบื้องต้นเปิดสอน 2 คณะก่อน คณะพยาบาลและคณะเวชศาสตร์ พร้อมระบุ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกฯ ยังรอส่งกฤษฎีกาและนำเข้าสู่การพิจารณา สนช. ก่อน ระหว่างนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
  2018-04-22, 17:19
 • Sunday, July 28, 2013
  19:52
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในเร็วๆนี้ เพื่อแจ้งและปรึกษาข้อมูลความเหลื่อมล้ำกองทุนสุขภาพที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่าหนึ่งแสนคน
  2013-07-28, 19:52

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
3 วัน 2 ชั่วโมง ago
อาภาพร
4 วัน 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
3 วัน 2 ชั่วโมง ago
อาภาพร
4 วัน 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน