Taxonomy term
 • Saturday, January 20, 2018
  10:23
  สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กเพิ่มขึ้นทุกขณะ ยุคที่กระแสของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กๆ ใช้เวลาอยู่กับสื่อต่างๆ รอบตัวมากกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ
  2018-01-20, 10:23
 • Saturday, January 13, 2018
  08:49
  กรมสุขภาพจิตเผยข้อมูลไทยมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 80% เป็นเด็กยากจน 6% เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุขทั้งหลักประกันสุขภาพและการรักษาที่ชัดเจน กรมสุขภาพจิตมุ่งสร้างความเท่าเทียมให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในสังคม หวังให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่กลมกลืนในสังคม
  2018-01-13, 08:49
 • Saturday, January 13, 2018
  08:11
  สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองดูแลสุขภาพเด็กไทย ครอบคลุมทั้งการรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ พร้อมสนับสนุนพัฒนาการต่อเนื่อง เจริญเติบโตอย่างสมวัย หนุนสร้างประชากรคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ เผยปี 61 เพิ่มสิทธิประโยชน์ “ยาเม็ดขับธาตุเหล็ก” เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยธาลัสซีเมีย
  2018-01-13, 08:11
 • Monday, November 27, 2017
  20:41
  กรมอนามัยเร่งขับเคลื่อนนโยบาย ‘มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสำคัญสุดต่อสมอง’ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด หวังให้เด็กไทย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
  2017-11-27, 20:41
 • Saturday, November 18, 2017
  16:25
  กรมอนามัยห่วงสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น้ำหนักน้อย พัฒนาการเด็กไม่สมวัย ฟันผุ น้ำดื่มไม่เพียงพอ เร่งพัฒนางานสานต่อตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์
  2017-11-18, 16:25
 • Sunday, May 07, 2017
  22:32
  จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จำนวน 33 แห่ง ในปี พ.ศ. 2553 – 2556 พบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีสถานะเป็นผู้โดยสารด้วยรถยนต์ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจำนวน 15,843 ราย หรือเฉลี่ยปี ละ 4,000 คน 
  2017-05-07, 22:32
 • Thursday, January 26, 2017
  12:51
  สพฉ.เปิดสถิติ 10 อันดับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก เตือนผู้ปกครองระวังอันตรายจากเด็กพลัดตกหกล้ม และภัยจากสนามเด็กเล่น
  2017-01-26, 12:51
 • Monday, January 16, 2017
  20:12
  ยูนิเซฟแนะไทยเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาสมองของเด็กเล็กมากขึ้น ระบุเป็นการวิธีที่ฉลาดที่สุดในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ สังคมและอารมณ์ให้แก่เด็ก และยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว ไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กในหลายด้าน แต่ยังมีเด็กปฐมวัยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม
  2017-01-16, 20:12
 • Saturday, January 14, 2017
  11:58
  บอร์ด สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองครอบคลุมดูแลสุขภาพเด็กไทยต่อเนื่อง เสริมพัฒนาการ ช่วยเจริญเติบโตสมวัย เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ในท้องแม่ ทั้งคัดกรอง-ประเมินความเสี่ยง ให้วัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย แก้ภาวะพร่องสุขภาพ รวมถึงรักษาพยาบาล 
  2017-01-14, 11:58
 • Friday, January 08, 2016
  13:02
  สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หนุนเด็กไทยสู่ประชากรคุณภาพ ทั้งบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน จนถึงดูแลสุขภาพช่องปาก สร้างสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน เดินตามคำขวัญนายกฯ ปี 59 นำพาพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้า พร้อมชวนเด็กไทยร่วมงาน “หลักประกันสุขภาพเด็กไทย” 9 ม.ค. 59 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร บี    
  2016-01-08, 13:02

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 8 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 7 ชั่วโมง ago
คูว่าแล้ว...
4 วัน 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 8 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 7 ชั่วโมง ago
คูว่าแล้ว...
4 วัน 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน