กรมการปกครอง

 • แม้ว่าการบริจาค “อวัยวะ-ดวงตา” จะช่วยเหลือต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้ แต่ทุกวันนี้ยังคงมีความเชื่อและความไม่รู้อีกมากมายที่เป็นอุปสรรคของการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ 6,311 ราย และผู้รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 13,510 ราย ทั้งหมดนี้กำลังเฝ้ารอคอยความหวังในการได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง
  2019-11-14 19:34
 • โวย สธ.-สปสช.เมิน “คืนสิทธิบัตรทองแม่” ตามมติ ครม.ปี 58 ไม่ตรวจสอบหลักฐานต่างด้าวย้อนหลัง โบ้ยซื้อประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทั้งที่อาศัยอยู่ประเทศไทยกว่า 70 ปี แถมมีบัตรขึ้นต้นเลข 3 เข้าตามเกณฑ์ให้สิทธิพื้นฐานสาธารณสุขกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ทำแม่ไร้สิทธิรักษาพยาบาล รอลุ้น “กรมการปกครอง” ออกเอกสารรับรองสถานะขอคืนสิทธิ หากไม่เป็นผลเตรียมร้องศาลปกครองต่อ เพราะเป็นสิทธิประชาชนพึงได้รับ
  2018-11-04 07:45
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : "คลัง" เผยมีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ 1.3 ล้านราย จากยอดลงทะเบียนทั้งหมด 8.27 ล้านราย แต่สามารถชี้แจงข้อมูลใหม่เพื่อแก้ไขได้ที่ กรมการปกครอง-สรรพากร เพื่อขอ รบสิทธิ์เงินช่วยเหลือภายใน 15 ธ.ค.นี้  ขณะที่ "กรุงไทย"โอนเงินแล้ววานนี้ 3 แสนราย "ธ.ก.ส.-ออมสิน" พร้อมโอนวันนี้
  2016-12-10 18:47
 • สพฉ.จับมือ สปสช. และกรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง และฐานข้อมูลสุขภาพของ สปสช.หวังช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  2016-06-28 16:12
 • สปสช.เผยผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด” หลัง 3 ปี รพ.ภาครัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมระบบติดตามจดทะเบียนราษฎร์ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังครอบคลุมไปถึงเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก UNICEF แจงผลสำเร็จ ยังช่วยในการค้นหาและลงทะเบียนกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงอีกด้วย
  2015-04-23 20:32
 • เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง โวย รมว.สธ.เสนอจำนวนกลุ่มคนไร้สถานะเข้ากองทุนให้สิทธิพื้นฐานสาธารณสุข ตามมติครม. 23 มี.ค.53 ไม่ถูกต้อง ทำคนตกหล่นกว่า 3.8 หมื่นคน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล ละเมิดสิทธิมนุษยชน เผยจำนวนคนไร้สถานะที่สธ.เสนอไปเป็นข้อมูลเก่า 170,535 คน แต่ข้อมูลที่ได้จากกรมการปกครองล่าสุด มี 208,631 คน ยันเคยเสนอให้ นพ.สมศักดิ์ รับทราบแล้ว แต่กลับยังเสนอตัวเลขผิดอีก ลั่นหากยังไม่แก้ไข เตรียมบุกทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์หน้า
  2015-02-13 11:25
 • อย. สนองนโยบายรัฐ เดินหน้าบูรณาการทำงานกับหน่วยงานรัฐ ปรับขั้นตอนการทำงาน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน รุดจับมือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีออนไลน์ และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน หวังเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ ปรับข้อมูลของผู้ประกอบการที่มารับบริการให้ทันสมัย ที่สำคัญช่วยลดเอกสารในการยื่นคำขอต่าง ๆ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  2014-08-01 12:56
 • พิมพ์ไทยออนไลน์ - ก.แรงงาน หารือทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประกาศการบูรณาการด้านข้อมูลแรงงานกับหน่วยงานภายนอก และการให้บริการจากงานภายนอกต่อศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อการสร้างโอกาสให้แก่แรงงาน
  2013-09-25 07:49