กัมพูชา

 • ลึกลงไปในจิตใจแรงงานต่างด้าว ต่างยังตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว มากขึ้น มากขึ้น มากยิ่งขึ้น แม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะแถลงนโยบายชัด ไม่ปราบปราม-ไม่กวาดล้าง-ดำเนินการค่อยเป็นค่อยไป แต่ทว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง นาทีนี้ แรงงานต่างด้าวกำลัง “หนีตาย” ออกจากแผ่นดินไทยอย่างอลหม่าน สำนักข่าวยักษ์ใหญ่เมืองผู้ดีอย่าง บีบีซี รายงานเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า มีชาวกัมพูชาถึง 7 หมื่นราย แห่กลับภูมิลำเนา ทั้งหมดมีเหตุผลเดียวกันคือหวาดกลัว “ผู้นำกองทัพไทย” จะกวาดล้าง
  2014-06-15 21:02
 • มติชน - ในการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานา ชาติด้านไข้หวัดนกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเวียดนามและกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ประชุมชี้ว่าอาจมีการกลายพันธุ์ของไวรัสหวัดนกที่พบระบาดในประเทศกัมพูชาและพื้นทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งพบในช่วงเวลาเดียวกับที่กัมพูชาพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกรายแรกของประเทศในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยนับแต่เดือนมกราคมปี 2556 มีรายงานพบชาวกัมพูชา ติดเชื้อไวรัส 35 ราย ซึ่งมากกว่าชาติใดๆในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมากัมพูชาจะพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสหวัดนกราว 4-5 รายต่อปี แต่เมื่อปีที่แล้วมีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งสิ้น 26 ราย ส่วนให
  2014-03-28 07:09
 • มติชน - กัมพูชาได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมันให้เด็กที่อายุตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 15 ปีมากกว่า 1 ล้านคน ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ และจะเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบทั่วประเทศ โดยนอกจากจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กในสถานศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นยังแนะนำให้พ่อแม่พาลูกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนมารับการฉีดวัคซีนด้วย ถือเป็นครั้งแรกที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวในกัมพูชาภายใต้ความช่วยเหลือของสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย ซึ่งมอบวัคซีนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถึงสิ้นปีนี้
  2013-11-08 08:10
 • มติชน - จากกรณีที่มีหลายภาคส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ระบบประกันสังคมระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวมี 2 ระดับ เรียกง่ายๆ ก็คือ แรงงานต่างด้าวเป็นเพียงพลเมืองชั้นสองที่มีการเลือกปฏิบัติและไม่สามารถทำให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติลาว กัมพูชา และพม่า ได้รับประโยชน์และมีสิทธิที่เท่าเทียมแรงงานไทย
  2013-10-16 10:22
 • ประชาชาติธุรกิจ - ปัจจุบันข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติของ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า, ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบันทึกของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประมาณ 977,195 คน
  2013-10-16 09:58
 • มติชน - นายสมชาย หอมลออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ กระทรวงแรงงานต้องเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อให้เข้าสู่ระบบและให้นายจ้างนำลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักสากลและเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ที่สำคัญต้องมีบทลงโทษนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และหากสถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน ให้นำเข้าแรงงานต่าวด้าวผ่านบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศ (เอ็มโอยู)
  2013-10-14 10:29
 • เครือโรงพยาบาลกรุงเทพปูพรมขยายเครือข่าย ตั้งเป้า 2 ปี ลงทุน 1.4 หมื่นล้าน เพิ่ม 20 แห่งทั่วประเทศ และกัมพูชา รองรับเปิดเออีซี
  2013-08-09 07:54
 • กระทรวงสาธารณสุขไทยและกัมพูชา ร่วมหารือความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนตามแนวชายแดน โดยจะร่วมจัดบริการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินร่วมกัน และจะจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในลักษณะคู่แฝด เพิ่มความมั่นใจประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ขณะเดียวกันไทยพร้อมสนับสนุนกัมพูชาพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพด้วย
  2013-07-23 12:29
 • วันนี้ "สระแก้ว" หัวเมืองชายแดนบูรพาประตูสู่ประเทศกัมพูชา กำลังแบกรับภาระสาธารณสุข เนื่องจากมีชายแดนติดต่อกับกัมพูชากว่า 165 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร และจุด ผ่อนปรนอีก 4 แห่ง นอกจากจะเป็น ช่องทางสัญจรคนชายแดน และติดต่อค้าขายแล้ว ยังเป็นช่องทางเข้าสู่ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวทั้งถูกและผิดกฎหมาย
  2013-03-06 13:12

Pages