ขจีรัตน์ ปรักเอโก

  • สสส.ร่วม ม.เกษตร สธ. และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ สร้างพื้นที่อยู่ดีมีสุขให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ในโอกาสก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5
    2019-11-10 19:58
  • 5 องค์กรภาครัฐและวิชาการร่วมลงนาม MOU จัดทำนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย หวังรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น มั่นใจช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล็งเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฯ เพื่อขับเคลื่อนนำไปปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมดัน 3 กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายอย่างครอบคลุม
    2018-04-26 14:42
  • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน ให้ชาวบ้านชุมชน ท้องถิ่นเป็นเจ้าระบบสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเองในพื้นที่ ด้วยเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ โปรแกรม central Health 4 ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และข้อมูลสุขภาพตามกลุ่มวัย อยู่ตรงไหนเจ็บป่วยเป็นอะไร ฉุกเฉินแค่ไหน ชาวชุมชนดงละครจะมีข้อมูลสุขภาพที่สามารถตรวจสอบเองได้ตลอดเวลา
    2015-06-09 08:39