จริยา แสงสัจจา

 • กรมควบคุมโรค เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก 3 ราย โดยใช้เวลาฝึกอบรม 3 ปี และให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพักที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
  2016-06-10 12:14
 • , , , , , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร นำเยี่ยมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส โดยมีแนวโน้มอาการดีขึ้น ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค และพร้อมให้การดูแล ที่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558
  2015-06-21 10:58
 • ไทยโพสต์ - นายแพทย์โสภณ เมฆธนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มเด็กว่าปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณ 440,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กประมาณ 14,000 คน ในทุกๆวันจะมีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมเชื้อเอชไอวี หากไม่ได้ยาต้านไวรัสเด็กเหล่านี้จะเสียชีวิตก่อนอายุครบห้าขวบ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นเด็กด้วยการ แจกยาต้านไวรัส (ARV) ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อทั่วประเทศ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดจนสามารถลดอัตราการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกลงเหลือต่ำกว่าร้อย
  2013-12-03 09:28