ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร นำเยี่ยมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส โดยมีแนวโน้มอาการดีขึ้น ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค และพร้อมให้การดูแล ที่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558