ชนเผ่า

 • พบหญิงเชื้อสายม้งอายุ 66 ปี ไม่มีบัตรประชาชน ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ไม่มีเงินรักษา ลูกชายเผยค่ารักษาหลายแสนบาท จนปัญญาไม่รู้จะหาจากไหน หวังทำบัตรประชาชนให้แม่จะได้ใช้สิทธิบัตรทอง
  2019-08-01 14:16
 • ผอ.ศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงฯ เผย กลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึง “สิทธิบัตรทอง” ผลจากกฤษฎีกาตีความพลาด จำกัดผู้มีสิทธิเฉพาะปวงชนชาวไทยมีสัญชาติไทย ชี้ประเทศมีคนไทยหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนไร้บ้าน คนไทยพลัดถิ่น ชนกลุ่มน้อย และชาวมอแกน อยู่ในประเทศตั้งแต่เกิด พร้อมแนะ สปสช.ต้องกล้าทักท้วงกฤษฎีกา ส่งตีความมาตรา 5 ใหม่
  2017-08-08 19:30
 • ตลอดระยะ 29 ปีที่ผ่านมาของนักต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของชนเผ่าต่างในประเทศไทยของ วิวัฒน์ ตามี่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทำให้เขารู้ว่า การไม่ได้สัญชาติไทยของขนเผ่าต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย มีพ่อแม่เป็นคนไทย คือความไม่ยุติธรรมของสังคมที่หยิบยื่นให้พวกเขาแบบที่พวกเขาไม่ต้องการ
  2015-02-26 08:44
 • เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง และ 37 องค์กรสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 จี้ นพ.สมศักดิ์ เสนอเพิ่มกลุ่มคนไร้สถานะให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 ทันที ไม่ต้องรอเสนอพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ ชี้ยิ่งรอนาน ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน แจงมีผู้ป่วยที่ยังรอสิทธิการรักษา ทั้งคนไร้สถานะที่ป่วยเป็นโรคไต ยันเห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม แต่ขอให้มีส่วนร่วมจากประชาชนด้วย และเสนอให้ครม.พิจารณาทีหลังได้
  2015-02-22 12:54
 • นายภูไท อยู่ลือ ตำแหน่งล่ามแปลภาษาต่างประเทศ รพ.แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า มาทำงานที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงเมื่อปี 2543 ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นล่ามภาษาต่างประเทศ เนื่องจากว่า ในแต่ละวันที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารที่สับสนระหว่าง แพทย์ พยาบาล กับคนไข้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่พูดในของเผ่าของเขาเอง ซึ่งต่างจากเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันได้เรียนหนังสือจึงพูดสื่อสารภาษากลางได้
  2015-02-15 19:33