ตาบอด

 • รพ.เมตตาประรักษ์ ชี้น้ำปัสสาวะหยอดตา อาจมีเชื้อโรคเข้าสู่ดวงตา ทำให้เกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบ ตามัว ปวดตา ตาแดง กระจกตาอักเสบ และหากรักษาไม่ทันท่วงที อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร  
  2019-09-16 20:34
 • สปสช.เห็นความสำคัญของการมองเห็น ช่วยคนตาบอดจากตาต้อกระจกได้รับการผ่าตัดให้มองเห็นอีกครั้ง ตั้งเป้าอีก 2 ปีคนไทยไม่ตาบอดด้วยสาเหตุจากตาต้อกระจก
  2018-07-09 16:21
 • ต้อหินคือสาเหตุของตาบอดถาวรอันดับหนึ่งของไทย แต่เนื่องจากต้อหินส่วนมากจะไม่มีอาการจนกว่าจะเข้าสู่ระยะที่โรคเป็นมากแล้ว จึงเป็นภัยเงียบที่อันตราย ทางเดียวที่จะป้องกันตาบอดจากต้อหินได้ คือควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ
  2018-03-26 19:38
 • ผู้ป่วยโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เผยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชี้หลังผ่าตัดมองเห็นชัด-ใช้ชีวิตสะดวกขึ้น หากไม่ได้พระองค์ท่าน ตนเองคงตาบอดไปนานแล้ว
  2017-10-29 19:19
 • สปสช.เผลผลสำเร็จ“โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 80,000 ราย” ดูแลประชาชนอยู่ดีมีสุขตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา สู่การพัฒนาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีหน่วยบริการ 327 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินผ่าตัดตาต้อกระจกแล้ว ช่วยดูแลผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกรายใหม่ 6 หมื่นรายต่อปี ลดคิวผู้ป่วยสะสมรอผ่าตัด
  2017-10-23 16:54
 • โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ “รักแม่...รักษ์สุขภาพ (ดวงตา) แม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายในงานมีนิทรรศการ พร้อมบริการตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ร่วมงาน อาทิ การตรวจวัดความดันตา เพื่อคัดกรองต้อหิน การถ่ายรูปดูจอประสาทตา เพื่อตรวจหาความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา และการตรวจตาโดยจักษุแพทย์
  2017-08-09 21:20
 • กรมการแพทย์เตือนผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน คนสายตาสั้นหรือยาวมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือด และผู้ที่ใช้ยาหยอดตาพวกสเตียรอยด์ควรตรวจวัดความดันลูกตาและขั้วประสาทตาบ้าง และอาจตรวจซ้ำๆ ทุกๆ 1-5 ปี พร้อมแนะผู้สูงอายุที่ใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนควรดูด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ใช้ตัวอักษรสีดำ พื้นจอสีขาว เพื่อถนอมสายตาให้อยู่ได้นานๆ
  2016-12-01 21:43
 • กรมการแพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวานมักพบโรคแทรกซ้อน “เบาหวานขึ้นตา” ระบุผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ควรรับการตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก 3 เดือนจนกว่าจะคลอดบุตร เพื่อป้องกันตาบอดจากเบาหวาน รพ.ราชวิถีทำโครงการค้นหาผู้ป่วยเสี่ยงตาบอดจากเบาหวาน พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนอ่านภาพจอประสาทตาผ่านกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลได้ ช่วยประชาชนพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการตรวจจอประสาทตา
  2016-11-22 17:34
 • นักวิจัย 3 สถาบันเจ๋ง ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตาได้สำเร็จ ต้นทุนการผลิตชุดละ 5,000-6,000 บาท แต่ช่วยนำทางผู้ป่วยทางสายตาได้ ดีเกินคาด อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวกทำให้ผู้ที่มองไม่เห็นสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น 
  2016-11-20 13:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ 4 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโครงการ “ขจัดตาบอดและสายตาเลือนรางจากต้อกระจกปี 2560”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทยและในโอกาส 60 ปีทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพตาดี
  2016-11-15 14:47
 • สปสช.แจงแนวทางบริหารจัดการสิทธิประโยชน์รักษาตาต้อกระจกปี 60 เดินตามนโยบายบอร์ด สปสช.ให้ความสำคัญสูงสุดแก้ปัญหาตาบอด สายตาเลือนราง ส่งเสริมตรวจคัดกรอง ส่วนโปรแกรม VISION2020 ตามแนวทาง Service Plan ของ สธ.นั้น สปสช.ไม่ได้ประกาศยกเลิก อยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้สูงสุด ไม่เพิ่มภาระหน่วยบริการ
  2016-09-13 22:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุมีโอกาสป่วยด้วยโรคต้อกระจกปีละ 65,000 คน ขณะที่ยังมีผู้ที่ตาบอดจากต้อกระจกตกค้างอยู่ประมาณ 98,000 คน เร่งขจัดไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง ลดรอคิวการรักษา เปลี่ยนกระจกตา และคัดกรองสายตาเด็ก ด้วย 7 มาตรการ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพตาดี ในปี 2560
  2016-06-07 16:33

Pages