น้ำดื่ม

 • เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 เดินหน้า 4 วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อในเชิงนโยบาย พร้อมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
  2016-12-25 16:47
 • สมัชชาสุขภาพสมุทรสงคราม ลุยสร้าง “มาตรฐานแม่กลอง” เริ่มจากคุณภาพน้ำดื่มตู้กดน้ำหยอดเหรียญ เพื่อสานพลังเคลื่อนเรื่องเล็กสะท้อนภาพใหญ่ พบในจังหวัดสมุทรสงคราม เกินครึ่งคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะระบบกรองน้ำ ต้นสายปลายเหตุมาจากชุมชนยังขาดความเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่บริโภค โดยคิดว่าน้ำที่ได้จากตู้ถือเป็นน้ำสะอาดไม่ต้องตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งสานพลังเคลื่อนเรื่องเล็กสะท้อนภาพใหญ่
  2016-12-20 14:14
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สสจ.สุ่มตรวจน้ำดื่ม น้ำแข็ง 4,750 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค พบมีคุณภาพได้มาตรฐาน 2,690 ตัวอย่าง หรือ 56.6% และไม่ได้มาตรฐาน 2,060 ตัวอย่าง หรือ 43.4%
  2015-10-19 16:29
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน เตือนเลี่ยงนำขวดน้ำพลาสติกมาใช้ซ้ำในช่วงขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ เสี่ยงอันตรายจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย แนะหากจำเป็นต้องใช้ควรมีการทำความสะอาดที่ถูกวิธี และหมั่นสังเกตลักษณะของขวด หากมีรอยชำรุด รั่ว แตกร้าว บุบ ไม่ควรนำมาใช้ พร้อมเน้นย้ำให้ดื่มน้ำที่สะอาดเท่านั้น
  2015-07-22 20:05
 • รมว.สธ.เร่งตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยน้ำดื่มคนไทยทุกประเภททุกพื้นที่ให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ขาดแคลนน้ำปีนี้ เผยผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือนไทยล่าสุดในปี2556 พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 33 โดยเฉพาะน้ำตู้หยอดเหรียญผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดด้านแบคทีเรีย รองลงมาคือสีขุ่น และกระด้าง องค์การอนามัยโลกเผยขณะนี้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการดื่มน้ำไม่สะอาดปีละ 500,000 คน ส่วนไทยพบป่วยปีละ 1 ล้านกว่าคน
  2015-03-22 14:12
 • สธ.เร่งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ที่เป็นต้นเหตุให้ครูและนักเรียน ของโรงเรียนวัดบางเกลือ จ.ฉะเชิงเทรา 17 ราย เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง เบื้องต้นคาดว่าน่าจะปนเปื้อนสารเคมี ขณะนี้อาการทุกรายดีขึ้น โดยวันนี้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำดื่มซึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารปนเปื้อนโดยเร็วที่สุด
  2014-09-30 18:15
 • หลังข้อมูลแพร่ ห้ามดื่มน้ำจากขวดพลาสติกตากแดด เก็บหลังรถ เหตุความร้อนทำสารไดออกซินละลาย เสี่ยงเป็นมะเร็ง กรมวิทย์ยันไม่จริง เหตุสารไดออกซินเกิดจากการเผาไหม้ความร้อนสูงเกิน 200 องศาเซลเซียส พร้อมเผยผลตรวจสอบน้ำในขวดพลาสติกตากแดด ไม่พบสารไดออกซิน 
  2014-06-02 14:10
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวันที่ 22 มีนาคมทุกปี เป็นวันแห่งน้ำโลก ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยน้ำดื่ม รวมทั้งน้ำแข็ง สร้างความปลอดภัยประชาชน ลดป่วยจากการดื่มน้ำไม่สะอาด ที่สำคัญคือโรคอุจจาระร่วง ทั่วโลกมีรายงานป่วยจากโรคนี้ปีละ 1,700 ล้านราย เป็นเหตุให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตปีละกว่า 700,000 ราย ส่วนไทยในช่วงกว่า 2 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 200,000ราย เสียชีวิต 2 ราย แนะประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่ม ถ่ายอุจจาระในส้วม และล้างมือฟอกสบู่หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้ง
  2014-03-22 12:21
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน เตือนเลี่ยงนำขวดน้ำพลาสติกมาใช้ซ้ำ เสี่ยงอันตรายจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย แนะหากจำเป็นต้องใช้ควรมีการทำความสะอาดที่ถูกวิธี และหมั่นสังเกตลักษณะของขวด หากมีรอยชำรุด รั่ว แตกร้าว บุบ ไม่ควรนำมาใช้  พร้อมเน้นย้ำให้ดื่มน้ำที่สะอาดเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากน้ำ เป็นสื่อตามมา
  2014-03-14 19:32
 • ไทยรัฐ - อย.เตือนผู้บริโภคระมัดระวังการบริโภคน้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ไอศกรีม อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เสี่ยงอาเจียน อุจจาระร่วง แนะเลือกซื้อในภาชนะสะอาดเพื่อความปลอดภัย...
  2014-03-12 19:17
 • นักโภชนาการระบุต่างจังหวัดน่าห่วงช่วงฤดูร้อน หาแหล่งน้ำดิบสะอาดผลิตน้ำดื่มยาก ชี้แม้จะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก็ยังเสี่ยง ด้านน้ำดื่มต้องต้มให้เดือดป้องกันจุลินทรีย์ เหตุเติบโตในหน้านี้เร็วกว่าปกติ ช่วยป้องกันโรคทางเดินอาหาร
  2014-02-25 19:43